SEPT
thu

26

mon

30

OKT
tue

08

tue

29

thu

31

NOV
tue

05

tue

05 19

fri

15

thu

28

thu

28

DEC
thu

12

sustainable+future > blog podcast video news toolkit link people APRIA

Sustainable futureIn augustus 2018 startte de 15-jarige Greta Thunberg haar acties waarin scholieren regeringen oproepen om maatregelen te nemen tegen de opwarming van de aarde. Haar acties kregen internationaal navolging en groeiden uit tot massale protesten. De klimaatmarsen geven aan dat er een steeds grotere roep is om het leven op een andere manier te benaderen. In 2011 signaleerden filosofen Timotheus Vermeulen en Robin van den Akker al een tendens, dat zij metamodernisme noemden, waarbij een nieuwe generatie kunstenaars en denkers opstond die zegt: we zijn ons bewust van de grenzen van ons weten en kunnen - en toch willen we verder. Vandaag is dat wat als een gevoel en verlangen begon, grote ernst en is de urgentie voor velen evident. De vraag blijft wel hoe. Welke mogelijkheden bestaan er om een nieuwe samenleving te ontwikkelen? Hoe kunnen we bestaande systemen veranderen? Welke rol speelt kunst in de fundamenten van een nieuwe wereld? En hoe kunnen kunst, wetenschap en technologie elkaar helpen? Op zoek naar Utopia.

Openingslezing Klaas van Egmond

r7Hiszg5uaY
012 February 2016

Buitengewoon hoogleraar Geowetenschappen Klaas van Egmond vertelt waarom de huidige beschaving wordt gekenmerkt door crisissituaties.  Hoe kan een nieuwe ‘kwaliteit van leven’ onze beschaving weer menselijk en waardig maken? En vooral, wat kan de kunstenaar in dit opzicht betekenen?

Chaos & Conflict

one day festival12 Feb '16

related