SEPT
thu

26

mon

30

OKT
tue

08

tue

29

thu

31

NOV
tue

05

tue

05 19

fri

15

thu

28

thu

28

DEC
thu

12

sustainable+future > blog podcast video news toolkit link people APRIA

Sustainable futureIn augustus 2018 startte de 15-jarige Greta Thunberg haar acties waarin scholieren regeringen oproepen om maatregelen te nemen tegen de opwarming van de aarde. Haar acties kregen internationaal navolging en groeiden uit tot massale protesten. De klimaatmarsen geven aan dat er een steeds grotere roep is om het leven op een andere manier te benaderen. In 2011 signaleerden filosofen Timotheus Vermeulen en Robin van den Akker al een tendens, dat zij metamodernisme noemden, waarbij een nieuwe generatie kunstenaars en denkers opstond die zegt: we zijn ons bewust van de grenzen van ons weten en kunnen - en toch willen we verder. Vandaag is dat wat als een gevoel en verlangen begon, grote ernst en is de urgentie voor velen evident. De vraag blijft wel hoe. Welke mogelijkheden bestaan er om een nieuwe samenleving te ontwikkelen? Hoe kunnen we bestaande systemen veranderen? Welke rol speelt kunst in de fundamenten van een nieuwe wereld? En hoe kunnen kunst, wetenschap en technologie elkaar helpen? Op zoek naar Utopia.

Thijs Lijster

025 January 2017

Thijs Lijster is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie bij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie in Groningen en New York, en promoveerde in 2012 cum laude op een proefschrift over filosofen Walter Benjamin en Theodor Adorno. Hij schrijft regelmatig voor tijdschriften als Filosofie Magazine, Metropolis M en De Groene Amsterdammer. In 2010 won hij de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. Vorig jaar publiceerde hij de essaybundel De grote vlucht inwaarts. Over cultuur in een onoverzichtelijke wereld (Bezige Bij) die een belangrijke bron vormt voor dit event. debezigebij.nl/> Thijs Lijster geeft tevens samen met kunstenaar Thijs Ebbe Fokkens de workshop Vormen van Verzet.
 
Lezing door Thijs Lijster: De grote vlucht inwaarts
‘Wees gewoon jezelf’, zo luidt het advies dat we regelmatig gevraagd en ongevraagd te horen krijgen. Maar blijkbaar is dat nog niet zo gemakkelijk. Boekwinkels zijn gevuld met ‘zelfhulpboeken’ en je kan tegenwoordig geen tijdschrift openslaan of er staan tips in over hoe je moet zoeken, zijn of worden wie je bent. Maar waarom zijn we eigenlijk zo bezig met onszelf? In zijn lezing zal Thijs Lijster onze hedendaagse zelf-obsessie kritisch tegen het licht houden. Deze ‘grote vlucht inwaarts’ leidt de aandacht af van de buitenwereld, die we in toenemende mate zijn gaan beschouwen als iets gevaarlijks waarover we geen controle hebben. De problemen waar we tegenwoordig mee geconfronteerd zijn lossen we echter niet op met collectief narcisme en navelstaarderij, maar alleen met politieke organisatie en politiek handelen. Een betere wereld begint niet bij jezelf, maar bij de wereld!

https://www.rug.nl/staff/t.e.lijster/cv

Lost in Transition

Identity in a changing world


one day festival16 Mar '17