SEPT
thu

26

mon

30

OKT
tue

08

tue

29

thu

31

NOV
tue

05

tue

05 19

fri

15

thu

28

thu

28

DEC
thu

12

sustainable+future > blog podcast video news toolkit link people APRIA

Sustainable futureIn augustus 2018 startte de 15-jarige Greta Thunberg haar acties waarin scholieren regeringen oproepen om maatregelen te nemen tegen de opwarming van de aarde. Haar acties kregen internationaal navolging en groeiden uit tot massale protesten. De klimaatmarsen geven aan dat er een steeds grotere roep is om het leven op een andere manier te benaderen. In 2011 signaleerden filosofen Timotheus Vermeulen en Robin van den Akker al een tendens, dat zij metamodernisme noemden, waarbij een nieuwe generatie kunstenaars en denkers opstond die zegt: we zijn ons bewust van de grenzen van ons weten en kunnen - en toch willen we verder. Vandaag is dat wat als een gevoel en verlangen begon, grote ernst en is de urgentie voor velen evident. De vraag blijft wel hoe. Welke mogelijkheden bestaan er om een nieuwe samenleving te ontwikkelen? Hoe kunnen we bestaande systemen veranderen? Welke rol speelt kunst in de fundamenten van een nieuwe wereld? En hoe kunnen kunst, wetenschap en technologie elkaar helpen? Op zoek naar Utopia.

Klaas van Egmond

008 January 2016

Prof. ir. Klaas van Egmond was tot 2012 faculteitshoogleraar Geowetenschappen aan de UU. Tegenwoordig is hij actief als buitengewoon hoogleraar, in het bijzonder aan het Utrecht Sustainability Institute. Trouw plaatst hem op de 21ste plaats van de meest invloedrijke mensen in de Duurzame 100-lijst. Na zich decennia lang te hebben verdiept in de technische kanten van milieu- en duurzaamheid houdt Klaas van Egmond zich in toenemende mate bezig met de culturele kanten van het vraagstuk. Hij schreef daarover het boek Een vorm van beschaving. Het boek beschrijft hoe onze huidige beschaving wordt gekenmerkt door crisissituaties. Fundamentalistische religies, totalitaire staten, materialisme, hedonisme en een even fundamentalistisch kapitalisme zijn alom vertegenwoordigd. Wat zijn oorzaken en hoe kan een nieuwe ‘kwaliteit van leven’ onze beschaving weer menselijk en waardig maken?
 
Klaas van Egmond gaf de openingslezing van het programma Chaos & Conflict op 12 februari 2016.

https://www.klaasvanegmond.nl/

Chaos & Conflict

one day festival12 Feb '16