ArtEZ Studium GeneraleDeep Dive Online Courses
01sg2022backgroundscvdw10kleiner.jpg

Les 3: The Body

Het Lichaam in relatie tot technologie

De derde en laatste les uit de serie gaat over het lichaam en technologie. Hoe verandert technologie ons lichaam? Wat is onze toekomst, als soort, in een wereld waar technologie en het biologische lichaam steeds meer samenwerken? En wat is de rol van kunst als we willen onderzoeken wat technologie met ons doet, wat wij doen met technologie?

In het eerste deel van de les maak je kennis met kunstenaars die gebruik maken van digitale technologie, en denk je na over de relatie in deze werken tussen technologie en het lichaam.

In het tweede deel van de les denken we na over hoe technologie verandert wie en wat we zijn als mensen. Je maakt kennis met makers die via kunst denken over het lichaam in relatie tot technologie, en je gaat zelf aan de slag om al doende je gedachten over het lichaam en technologie vorm te geven.
Douwe Dijkstra en zijn atelier-buurman Abdi
Douwe Dijkstra en zijn atelier-buurman Abdi

KIJKEN & LEZEN

In deze video vertelt Douwe Dijkstra, filmmaker en docent Nieuwe Media bij de opleiding Illustratie van ArtEZ Art & Design in Zwolle, over green screens en hybride werelden.

Interview met Katrijn Westland (alumna ArtEZ Design Art Technology) over haar werk tussen plant en mens en machine in en de connectie met Donna Haraway.

Interview met Pauline Kalker, één van de oprichters en makers van theatergroep Hotel Modern.
Hotel Modern, Kamp
Hotel Modern, Kamp

DENKEN

Wat is het verschil tussen de manier waarop deze drie makers (Douwe Dijkstra, Katrijn Westland en makers van Hotel Modern) omgaan met technologie? Wat voor betekenis heeft technologie voor ze?

Wat is het verschil tussen de rol van het lichaam in hun werk. Wat 'is' het lichaam, in het werk van Douwe Dijkstra, Katrijn Westland, en Hotel Modern? En waar voel jij je het meest verwant mee?

MAKEN

Opdracht 1

Ook op plekken waar je geen technologie kunt zien, speelt technologie een rol in hoe dingen zijn en verschijnen. Denk bijvoorbeeld aan een foto van een glimlachende vrouw met een perfect symmetrisch en vlekkeloos gezicht op een pak conditioner, een tros helemaal gelijkvormige en strak gele bananen in de schappen van je supermarkt, of de atletische lichamen topsporters.
Zoek iets wat je tegenkomt in je dagelijkse omgeving, of in de media, waarvan we normaal gesproken niet beseffen hoe technologie achter de schermen bepaalt wat we zien en hoe we erover denken.

Laat je inspireren door de technieken en methodes van Hotel Modern, Douwe Dijkstra, of Katrijn Westland en bedenk een kleine performance of film over dit beeld of fenomeen.

Voer een eerste versie van die performance uit met de materialen die je ter beschikking hebt. Een ruwe schets.

DEEL 2: Hoe verandert technologie wie we zijn en wat we zijn (en hoe willen we dat verbeelden)?

MAKEN

Kijk, echt of in gedachten, om je heen in je huis en op je werk of studeerplek. Verzamel alle technologie die jij dagelijks nodig hebt om te leven: voor basisbehoeften als slapen, eten, veilig onderdak opzoeken, bewegen, communiceren, leren, orde creëren in je leefomgeving, ontspannen, spelen.

Maak een zelfportret zonder je lichaam, waarin je al deze technologie een plek geeft.
01sg2022backgroundscvdw10kleiner.jpg

LUISTEREN

Isis over kritische reflectie op technologie als cultureel fenomeen.

isisgermano.png

LEZEN & KIJKEN

Essay Wie bezit een online lichaam van Nadia de Vries

Interview De ontzettende onvoorspelbaarheid van het hart met Coralie Vogelaar

Video online lunchevent met Coralie Vogelaar en Maxim Februari
Coralie Vogelaar - Infinite Posture Dataset, 2020
Coralie Vogelaar - Infinite Posture Dataset, 2020
Manipulatie door technologie - een online lunchevent over het lichaam en diens bewegingsvrijheid met Maxim Februari en Coralie Vogelaar
EpBQwaQ2zaU

DENKEN

Verwerkingsopdracht

Welke kritische perspectieven op technologie en haar relatie tot het lichaam hoor je en zie je in de video en het interview met Coralie Vogelaar en Maxim Februari?
Coralie Vogelaar - Interpersonal Biofeedback Apparatus Encoding Cardiac Fluctuations, 2021 Installation view at Stedelijk Museum Amsterdam Photos: Daniel Nicolas
Coralie Vogelaar - Interpersonal Biofeedback Apparatus Encoding Cardiac Fluctuations, 2021 Installation view at Stedelijk Museum Amsterdam Photos: Daniel Nicolas

LUISTEREN

Verdieping

Luister op Spotify naar Rosi Braidotti The good robot

In this episode, Eleanor chats to Rosi Braidotti, one of the leading philosophers of our time and a Distinguished Professor at Utrecht University. Her pioneering theory of posthumanism is a way of thinking that she believes is key to understanding the posthuman condition within which we all exist. We are releasing this conversation in two parts. In this first part, she explains how to embrace the crises and possibilities of advanced capitalism, what it means for NASA to choose Leonardo da Vinci’s Vitruvian Man as one of its logos, and why colonising outer space risks repeating the worst features of terrestrial capitalism. Look out for the bonus episode for the second half of this interview, which will be released very soon.
Rosi Braidotti
Rosi Braidotti
Coralie Vogelaar
Coralie Vogelaar

MAKEN

Afsluitende opdracht: laat je inspireren door Coralie Vogelaar en Rosi Braidotti

Coralie Vogelaar zoekt naar ruimtes en momenten waar technologie en het lichaam elkaar ontmoeten. Rosi Braidotti spreekt in de podcast die je hebt beluisterd over de culturele gevolgen als lichamen en technologie elkaar ontmoeten.

Laat je door Coralie Vogelaar en Rosi Braidotti inspireren: ontwerp een ruimte waarin technologie en lichamen elkaar ontmoeten. Denk in je ontwerp na over wat voor gevolgen je hoopt of vreest dat deze ontmoeting heeft. En denk na over de machtsverhouding tussen lichaam en technologie: wie oefent invloed uit op wie? Is die machtsverhouding in je ontwerp stabiel of wisselend, gelijk of ongelijk, prima of problematisch? Maak een schets van je ontwerp.
01sg2022backgroundscvdw10kleiner.jpg
(267)
tooltip