ArtEZ Studium GeneralePublication

publication


thumbnail00futureofartschoolcvdw.jpg
Catelijne de Muijnck & Els Cornelis

Van een University of the Arts naar een Pluriversity of the Arts

Deze bundel is voor iedereen die wil weten hoe de kunsthogeschool van de toekomst eruit zou kunnen zien. In 11 interviews zijn studenten, docenten, denkers en makers aan het woord over onderwerpen als sociale rechtvaardigheid, gedekoloniseerde curricula, inclusieve pedagogiek, omgangsvormen, waarden, machtsstructuren en het schoolgebouw.
01powertools.jpg

Powertools

Powertools: Artistic Strategies for Social Change is an online publication about art and diversity. The essays you'll find in this publication examine the relationship between art and socio-political matters of power. This essay collection and the accompanying online course will be invaluable to teachers and students in art school and beyond.
01titelsecurelearning.jpeg
Sol Archer & Catelijne de Muijnck

Secure Learning and Culture Environments

This online publication shares some of the learning that has happened over the past couple of years in processes of formalizing social conduct and behavioural structures to create a culture of accountability and trust in shared spaces. Much of it is directed to the specific social and professional needs of working in art schools, but is also relevant in other organizations and communities.
programmafutureofartschoolcvdw2.jpg

Programme Future Art School; (Un)learning Practices

Future Art School; (Un)learning Practices.
Donderdag 30 november & vrijdag 1 december 2023 | Zwolle Spoorzone.
Future Art School is een samenwerking van ArtEZ Studium Generale, lectoraat AeCT, Artisteducator in Theater & Media en DBKV Zwolle.
00tijdmakerschap.jpg
Petra van Brecht & Erica Schoeman

Makerschap in vertragende tijd

Makerschap in vertragende tijd, interviews in de serie TIJD door Petra van Brecht en Erica Schoeman, studenten docent beeldende kunst en vormgeving aan ArtEZ. Zij spraken tijdens hun stage bij Studium Generale verschillende studenten over hun werk in relatie tot het thema TIJD. Centraal in deze gesprekken stond de vraag hoe tijd en makerschap zich tot elkaar verhouden.