Research in and through the arts

Doing (Artistic) Research

Doing (Artistic) Research is een samenwerking van Werkplaats Theorie, Honours Lab, ArtEZ Studium Generale, Mediatheek, APRIA en ArtEZ Press. Kortom: afdelingen die met artistiek onderzoek te maken hebben en hier op verschillende manieren uiting aan geven.

In Doing (Artistic) Research verzorgt de Mediatheek de locatie, de archieven en de boeken, zet het Studium Generale zich in om complexe ideeën te vertalen naar prikkelende lezingen of workshops, richt de Werkplaats Theorie zich op individuele coaching en uitwisselingen met alumni en biedt het Honours Lab verdiepende onderwijstracks aan die student, theorie en kunstpraktijk met elkaar verbinden. APRIA, ten slotte, biedt een podium om (artistiek) onderzoek te verspreiden via haar website.

Kijk voor meer informatie ook op: www.artez.nl/doing-artistic-research

Events binnen dit programma:
13 oktober 2022: Workshop Martine van Lubeek and Sharon Stewart
4 oktober 2022: Interview en expositie Stan Frijsinger
5 december 2022: Suzanne Dikker, Yuliya Globa and Anne Rouwmaat in conversation with Saskia Korsten

Bodies and Breath: Embodied Research & Writing

It is through our bodies, our senses and sensibilities that we encounter and live through our world. It is through a hierarchy of senses that we separate and compartmentalise our modes of experience and discard the multitude registers contained within our bodies. We are taught to look at maps and cartographies, whereas the world moves and transforms with the winds, cracks, breaths, whispers, and chants between us. Embodied inquiry is not only method, but a way of being, relating, moving and transforming, with and through the many relations we have at a given time.

Take a look at our subdossier: Bodies and Breath: Embodied Research & Writing