Het toeval in de canon

Dieuwke Slump te gast bij de RAT-dagen (besloten event)

Thursday 11 April '24 Sophiagebouw, Zwolle
(archive)

In samenwerking met de RAT-dagen organiseert Studium Generale een workshop met Dieuwke Slump voor studenten die een docentenopleiding (voltijds BA Art & Design, Muziek of Theater) volgen aan ArtEZ in Zwolle.
‘Onderzoek doen’ klinkt voor veel mensen zwaarwichtig en ongemakkelijk, alsof je hiermee een wereld betreedt die los staat van je praktijk als maker of docent. Dieuwke Slump laat zien dat je er ook luchtiger naar kunt kijken en het toch serieus kunt nemen. In haar artistieke praktijk als afgestudeerd Docent Theater (de huidige opleiding artisteducator in Theatre van ArtEZ in Arnhem) wil zij graag vele stemmen laten klinken en ongehoorde verhalen aan het licht brengen. Met haar onderzoekende blik en luisterend oor vat zij onderzoek op als een nieuw denksysteem, ja zelfs een manier van leven.

RAT-dagen: Research Art Together
Op 11 april is Dieuwke te gast bij de RAT-dagen, waarin Zwolse studenten van de docentenopleidingen (Art & Design, Muziek, Theater) samenwerken aan onderzoek (Research Art Together). Dit jaar staan de RAT-dagen in het teken van toeval en de mechanismen die bepalen wie en wat uiteindelijk tot de kunstcanon gaan behoren. Macht, positie en schijnbaar toevallige kenmerken en gebeurtenissen hebben een beslissende invloed op het resultaat, dat zelf altijd slechts tijdelijk is. Hoe verhoud je je daarmee als docent en kunstenaar? Wat is de waarde van de canon en kun je die ook veranderen?

Het anarchief
Dieuwke houdt van het anarchief, een manier van werken waarin het archief (‘de canon’) en anarchie samengaan. Uiteenlopende en ongehoorde stemmen krijgen uitdrukkelijk een plaats in het anarchief. Daarmee krijgt de canon een kritische tegenhanger. In het anarchief is het toeval niet iets wat we moeten vermijden of verdoezelen, maar juist iets wat we kunnen cultiveren, beschouwen en onderzoeken. 

Aan de hand van Dieuwkes anarchivistische werkwijzen werken de studenten tijdens de RAT-dagen aan hun onderzoek, waarbij de relatie wordt gelegd met hun eigen artistieke praktijk.

Sophiagebouw. Rhijnvis Feithlaan 50, Zwolle
13.15 uur: B108
14.15 uur: D202
15.15 uur: D202


Beeld: Dieuwke Slump in haar performatieve installatie Mo(nu)ment bij Gallery Mainoeuvre in Berlijn in 2019. Foto: Maarten Beijleveld