Doing (Artistic) Research: Martine van Lubeek and Sharon Stewart

Conversation and Workshop

Thursday 13 October '22 Mediatheek Arnhem
(archive)

entree: free, no registration required
Kijk voor Nederlands hieronder

Once a year APRIA, ArtEZ's platform for artistic research, launches an Open Call and ArtEZ students, teachers and researchers are invited to participate. Last year it was Ways of Knowing where we investigated the ways in which one acquires knowledge. Martine van Lubeek (BEAR alumnus, 2022) shared her research on APRIA. How did she tackle her research questions? How did she choose to present her artistic research on APRIA? Is publishing on APRIA something for you too?
Martine’s research investigated the River Rhine as a site of knowledge. Her work invites us to think of the river as part of the hydrocommons and consider how acts of listening offer a tool through which we can explore our entanglements with other worlds. Martine worked with methods of embodied listening in her research. At the event, Deep Listener® practitioner and researcher Sharon Stewart will interview Martine about her work, and together they will share this research method in a short exercise with participants. Sharon and Martine will also talk about how to participate in an Open Call on APRIA and what is required to do so.

The event is part of a series of events this fall called 'Doing (Artistic) Research', a (pilot) programme collectively offered and curated by ArtEZ lecturers, researchers, alumni and students. In lectures, workshops and exhibitions, students can learn about various aspects of (artistic) research outside their own studies. 'Doing (Artistic) Research' is a collective effort of Werkplaats Theorie, Honours Lab, ArtEZ Studium Generale, Mediatheek, APRIA and ArtEZ Press. In short: all departments dealing with artistic research and expressing it in different ways. In 'Doing Artistic Research', the Mediatheek provides the location, archives and books, the Studium Generale dedicates itself to translating complex ideas into stimulating lectures or workshops, the Werkplaats Theorie focuses on individual coaching and exchanges with alumni, and the Honours Lab offers in-depth educational tracks that connect student, theory and art practice. Finally, APRIA provides a platform to disseminate (artistic) research through its website.

Doing (Artistic) Research: Martine van Lubeek, 'Luisteren naar waterlichamen'. Gesprek en workshop met Sharon Stewart

Waar: Mediatheek Arnhem
Wanneer: 13 oktober, 12:00 uur
Entree: gratis, aanmelden niet nodig

Eens per jaar lanceert APRIA, ArtEZ's platform voor artistiek onderzoek, een Open Call en worden ArtEZ studenten, docenten en onderzoekers uitgenodigd om deel te nemen. Vorig jaar was dat Ways of Knowing waarbij we de manieren waarop men kennis verwerft onderzochten. Martine van Lubeek (BEAR-alumnus, 2022) deelde haar onderzoek op APRIA. Hoe heeft zij haar onderzoeksvragen aangepakt? Waarom koos ze ervoor om haar artistiek onderzoek op APRIA te presenteren? Is publiceren over APRIA ook iets voor jou?

In haar onderzoek onderzocht Martine de Rijn als een plaats van kennis. Haar werk nodigt ons uit om de rivier te zien als onderdeel van de hydrocommons en te overwegen hoe luisteren een instrument is waarmee we onze verwikkelingen met andere werelden kunnen onderzoeken. Martine werkte in haar onderzoek met methoden van belichaamd luisteren. Tijdens het evenement zal Deep Listener ® en onderzoeker Sharon Stewart Martine interviewen over haar werk, en samen zullen ze deze onderzoeksmethode in een korte oefening met de deelnemers delen. Sharon en Martine zullen ook praten over hoe deel te nemen aan een Open Call van APRIA en wat daarvoor nodig is.

Het evenement maakt deel uit van een reeks evenementen dit najaar genaamd 'Doing (Artistic) Research', een (pilot)programma dat gezamenlijk wordt aangeboden en samengesteld door docenten, onderzoekers, alumni en studenten van ArtEZ. In lezingen, workshops en tentoonstellingen kunnen studenten kennis maken met verschillende aspecten van (artistiek) onderzoek buiten de eigen studie. 'Doing (Artistic) Research' is een samenwerking van Werkplaats Theorie, Honours Lab, ArtEZ Studium Generale, Mediatheek, APRIA en ArtEZ Press. Kortom: afdelingen die met artistiek onderzoek te maken hebben en hier op verschillende manieren uiting aan geven. In 'Doing (Artistic) Research' verzorgt de Mediatheek de locatie, de archieven en de boeken, zet het Studium Generale zich in om complexe ideeën te vertalen naar prikkelende lezingen of workshops, richt de Werkplaats Theorie zich op individuele coaching en uitwisselingen met alumni en biedt het Honours Lab verdiepende onderwijstracks aan die student, theorie en kunstpraktijk met elkaar verbinden. APRIA, ten slotte, biedt een podium om (artistiek) onderzoek te verspreiden via haar website.

related content