publicationessaypodcastinterviewvideoblognewsonline coursespeopleAPRIA

Video Portraits, Video Essays & Video Registrations of Event


In the Studium Generale programme you will find several commissioned video portraits made by Irene Constandse and Kees Veling. But you can also find video essays made by artists and registrations of various events in our video collection.
Dieren sluiten geen vriendschap. Mussen noch muizen hebben vrienden, middelste bonte spechten noch negengordelige gordeldieren, om nog te zwijgen van goudvissen, ringslangen en kakkerlakken. Zelfs sociale dieren houden als regel afstand met behulp van individuele territoria. Trespassers will be prosecuted. Wat er bij dieren als vriendschap uitziet is als regel verwantschap. Al zijn het nog zulke eenzaten, voor de paring moet de onderlinge afstand tot minstens nul worden teruggebracht. Dat lukt alleen met behulp van sterke bronsthormonen. Genegenheid zonder seks of hormonen tref je bij dieren vooral aan tussen nestgenoten. Deze jongen zijn met elkaar, zonder individueel territorium, grootgebracht. Maar broederschap of zusterschap is nog geen vriendschap.

Berust de gelijkenis met vriendschap niet op verwantschap, dan is er meestal een vergissing in het spel. Je vriendje de poes denkt dat jij ook een poes bent – of hij ook een mens. Dat heet inprenting. Ook in dierentuinen en op boerderijen zijn dieren soms zo in de war dat ze zich ogenschijnlijk als vrienden gaan gedragen. De regel blijft dat dieren geen vrienden hebben.

Dieren hebben geen vrienden. De mens is een dier. En behoorlijk in de war.
events:

Friends!

Collaborate, interact, share. Event about the current meaning of friendship in the arts, scholarship and society


one day festival02 Dec '11