NOV
wed

03

wed

10

tue

23

Stijn Sieckelinck

01 February 2017

Stijn Sieckelinck (1980) studeerde sociale en wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is als onderzoeker en docent Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken verbonden aan de Universiteit Utrecht. Sieckelinck promoveerde in 2009 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Het beste van de jeugd, een wijsgerig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism)en waarmee hij in 2010 de Martinus J. Langeveldprijs won. Een jaar later verscheen Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicalisering (2010), samen met Marion van San en Micha de Winter.
 
Lezing door Stijn Sieckelinck: Re-radicaliseren als filosofie en strategie tegen extremisme
In reactie op extremistische aanslagen komen er maatregelen om burgers te beschermen en om radicalisering tegen te gaan. Daarbij staan de noden van de samenleving zoals zij nu is centraal.

In zijn presentatie legt Stijn Sieckelinck zich niet neer bij een reactieve strategie. Hij onderzoekt welke mogelijkheden radicalisering biedt om onze samenleving te verbeteren. Hoe kunnen we van onze scholen sterkere omgevingen maken?
In drie delen worden drie ‘waarheden’ in het radicaliseringsdebat behandeld en gedeconstrueerd:
– ‘Extremistische barbarij heeft niets met onze beschaving te maken’: Waar zijn we in beland?
– ‘Wij hebben geen lessen te leren van extremisten’: Wat weten we?
– ‘Het enige wat helpt is radicaliserenden harder aanpakken’: Wat kunnen we beter doen?
Zo ontstaat langzaam maar zeker het beeld dat, ondanks de realiteit van de terreur, het tegengaan van radicalisering zelf niet onze voornaamste uitdaging vormt.  Moeten we niet eerder onze samenleving proberen te ‘re-radicaliseren’? Samen bouwen aan heuse trainingskampen voor inclusieve democratie als antwoord op polarisatie, vervreemding en radicalisering.

Lost in Transition

Identity in a changing world


one day festival16 Mar '17