videopodcastblogessayinterviewnewspublicationpeopleAPRIAonline courses
foto: Michel Marang

Rabiaâ Benlahbib

people
Rabiaâ Benlahbib is the founder and director of Creative Court, a The Hague-based initiative developing research-based art and arts-based research and reflecting on global peace and justice. She is also a teacher and tutor at the MA Photography & Society of the Royal Academy of Art (KABK) in The Hague.

For the arts, she envisions a crucial role in imagining different ways of living which stem from notions of sustainability and equality and are able to initiate the mindset that fundamental change requires. As a teacher, she supports artists in finding their own unique voice and exploring questions about collaboration, responsibility, audience, authorship and ownership.

www.creativecourt.org
www.kabk.nl/en/programmes/master/master-photography-society/
Rabiaâ Benlahbib is oprichter en directeur van Creative Court, een Haags initiatief dat research-based art en arts-based research projecten ontwikkelt en reflecteert op internationale vrede en recht. Ook doceert zij aan de MA Photography & Society van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag.

Voor de kunsten ziet ze een cruciale rol in het verbeelden van andere manieren van leven, die voortkomen uit een grondgedachte van duurzaamheid en gelijkwaardigheid en daarmee de kwaliteit om de mindset te entameren waar fundamentele verandering om vraagt. Als docent ondersteunt ze kunstenaars in het vinden van hun eigen unieke stem en het onderzoeken van vragen rond samenwerking, verantwoordelijkheid, publiek, auteurschap en eigenaarschap.

www.creativecourt.org
www.kabk.nl/en/programmes/master/master-photography-society/