Feminism

The underrepresentation and misrepresentation of women artists, non-binary and genderqueer artists in the Dutch art world is undeniable. Female students dominate the art schools, but the art world continues to be mostly male dominated. In this file you will find information about art and feminism from an intersectional perspective.
The situation that only men hold the important management positions in government functions, with funds and collections, at museums, stages and presentation institutions, at universities and art academies, is over. Unfortunately, that does not mean that gender no longer plays a role, because despite this structural improvement, sexism is so institutionalized that it constitutes a system that still determines our actions and thoughts. Female artists still earn much less than their male colleagues, their work is worth less, they receive fewer grants, exhibitions, presentations, etc. We want to investigate and contribute to finding solutions to the underlying, structural mechanisms of exclusion in the art world.

Also in this series: information on intersectionality, the complex interplay and overlap of axes of identity and projects that highlight these different, intersecting mechanisms of oppression and exclusion, and show how they work together. We strive to always question the binary categories of male and female.
subdossier

The Roadmap to Equality In The Arts

In january 2020 we organized the conference The Roadmap to Equality In The Arts that dealt with the undeniable under- and misrepresentation of women artists, WOC, non-binary and genderqueer artists in the Dutch art world.

Reading List, Blogs & Interviews

We published a reading list and several blogs & interviews on feminism. These articles were written in collaboration with Mister Motley, students, teachers, thinkers and artists.
We hebben een leeslijst en verschillende blogs & interviews gepubliceerd over feminisme. Deze artikelen zijn geschreven in samenwerking met Mister Motley, studenten, docenten, denkers en kunstenaars.
blog – sep '20

Reading List Feminism & Art

This reading list is based on the Feminist Reading Group organized by ArtEZ Studium Generale and Mister Motley. We are also grateful for the additional suggestions of Mirjam Westen (curator Museum Arnhem) and Rajae El Mouhandiz (researcher, theater maker, filmmaker, curator) and the preparatory research by intern Christianne van der Leest. We are aware that this list is far from exhaustive and keep us recommended for further suggestions. If the text of the book or article is only in Dutch, the description is also in Dutch.

blog – may '20

It’s Not That Grey

This publication deconstructs the so-called “grey zone” of sexual harassment by giving concrete tools

The guide It’s Not That Grey deconstructs the so-called “grey zone” of sexual harassment by giving concrete tools to identify, bust myths around it and fight harassment.

blog Aline Hernández – oct '19

Grounded steps. Quisiera tener los pies llenos de tierra.

by Cooperativa Cráter Invertido

The piece Grounded steps. Quisera tener los pies Ilenos de tierra. serves as a complementary material for the reading group the Art of Feminism with Aline Hernandez which was devoted to thinking the ways in which artistic and cultural practices have contributed to struggles for justice.

blog Catelijne de Muijnck – feb '19

Ook mijn eigen feministische knopje gaat om

Catelijne de Muijnck, programmamaker bij ArtEZ Studium Generale, beschrijft in deze blog de totstandkoming van de onderzoekslijn rondom het thema feminisme.

Blogs students / graduates:

We also asked several ArtEZ students and graduates to contribute to this series.
We hebben ook verschillende studenten en afgestudeerden van ArtEZ gevraagd om een bijdrage te leveren aan deze serie.
interview Catelijne de Muijnck – jul '19

Hoe kun je in de huidige maatschappij een goed feminist zijn?

Interview met afstudeerder Sannah Aukes

Een interview met Sanne Aukes door Catelijne de Muijnck. ArtEZ Studium Generale bezocht de eindvoorstelling CLUB#FEMME van Muziektheater student Sannah Aukes (26). Tijdens dit laatste jaar van haar studie bezocht Aukes regelmatig de feministische leesgroep van Studium Generale.

blog Ellen Schreven – feb '20

Daar vind ik wat van

I beg your pardon, I never promised you a rose garden

Melkweg Expo geeft het woord aan zeven hedendaagse feministische kunstenaars. Een nieuwe generatie die beeld en taal inzet om feministische kwesties aan te snijden en voor wie de positie van de vrouw een belangrijk thema is in hun werk. Melkweg Expo biedt met trots een platform aan de hedendaagse feministische beweging in de kunst.

Ellen Schreven studeerde vorig jaar af als docent Beeldende Kunst en Vormgeving bij ArtEZ. Zij was een van de zeven kunstenaars die met haar afstudeerwerk te zien was op de expositie.

blog Tessa van Rooijen – feb '21

Een lichaam om de realiteit uit te knijpen

gedicht Tessa van Rooijen (ArtEZ Alumna Creative Writing)

Gedicht Tessa van Rooijen (ArtEZ Alumna Creative Writing).

blog Tessa van Rooijen – mar '21

Een lichaam is

gedicht Tessa van Rooijen (ArtEZ Alumna Creative Writing)

Op 8 maart 2021, internationale vrouwendag, publiceerden we het tweede gedicht van Tessa van Rooijen.

Tessa van Rooijen (foto: Wouter le Duc)
interview Maja Brouwer – feb '21

Interview Tessa van Rooijen

ArtEZ Alumna Creative Writing

Een interview met Tessa van Rooijen door Maja Brouwer en twee gedichten uit Prooidier (vormgegeven door Corine van der Wal), waarmee Tessa afstudeerde aan de opleiding Creative Writing aan ArtEZ en waarmee zij in oktober 2020 winnaar was van de Nieuwe Types Afstudeerprijs voor het beste afstudeerproject van een Nederlandse of Vlaamse schrijfopleiding.

Zine van Nour, Caline Elisya, Sarah en Amber gemaakt tijdens de workshop Fe-mini-isme
blog Lotte van den Hoogen – jan '20

Fe-mini-isme x Tentoonstelling Bad Feminist

De titel van Roxane Gay’s essaybundel is de inspiratie voor de expositie ‘Bad Feminist’ die vanaf 7 februari 2020 te zien was in de Melkweg, Amsterdam. Onderdeel van de expositie is het project Fe-mini-isme van Lotte van den Hoogen (www.instagram.com/fe.mini.isme/) waarmee zij in 2019 afstudeerde als docent Beeldende Kunst en Vormgeving bij ArtEZ.

blog Lotte van den Hoogen – mar '20

Illustrations by Lotte van den Hoogen

Lotte van den Hoogen made the thought-provoking illustrations for our zine. She graduated in 1990 in Fine Art & Design in Education with her Fe-mini-isme project which is shown in the Bad Feminist exhibition at the Melkweg Expo in Amsterdam. This is what she had to say about her graduation process, feminism and ArtEZ Studium Generale.

interview – jul '19

Een mini-revolutie vanuit het vrouwentoilet

Interview met afstudeerder Lotte van den Hoogen

Een interview met Lotte van den Hoogen, zij studeerde af bij Fine Art & Design in Education met haar project Fe-mini-isme. Van den Hoogen wil met haar werk het gevoel van saamhorigheid onder vrouwen versterken.

Podcasts:

Listen to podcasts highlighting the topic of feminism from different angles here.
Luister hier naar podcasts die het feminisme vanuit verschillende invalshoeken belichten.
podcast – aug '19

Nagesprek vertoning documentaire Man Made van Sunny Bergman.

Diversity Stories, season 2, episode 5

In deze (Nederlandstalige) aflevering een reportage over een bijeenkomst van de feministische leesgroep De kunst van het feminisme waar Man Made van Sunny Bergman bekeken werd. De avond vond plaats op 21 mei 2019 in het Focus Filmhuis in Arnhem. In deze documentaire onderzoekt Sunny Bergman wat de maatschappelijke ideeën over mannelijkheid zijn. Beluister in deze podcast het nagesprek met Sunny Bergman.

podcast – may '19

Patricia Kaersenhout, Simone Zeefuik en Veronique Efomi

Diversity Stories, season 2, episode 3

In deze (Nederlandstalige) aflevering een reportage over de bijeenkomst Guess who’s coming to dinner too? op 3 april 2019 in De Kerk in Arnhem. Dit programma werd georganiseerd naar aanleiding van de tentoonstelling Your Voice Matters die tot 12 mei 2019 te zien was, met kunstwerken van twaalf kunstenaressen over de positie van vrouwen nu en in het verleden. Zij reageren in hun werk op vraagstukken zoals seksueel geweld, rollenpatronen, uitsluiting en migratie.

Videos:

Watch here several video registrations of online events on feminism.
Bekijk hier verschillende videoregistraties van online events over feminisme.
video – may '20

Ama Josephine Budge & Yolande Zola Zoli van der Heide: Tales from the Abyss

Video online event 13 May 2020

Interview Izabella Finch on 15 March 2018 in SEX & the Sexual Politics of the Gaze.

video – apr '18

Interview Izabella Finch in SEX & the Sexual Politics of the Gaze

Interview Izabella Finch on 15 March 2018 in SEX & the Sexual Politics of the Gaze.

video – mar '18

Lecture Emily Witt (author Future Sex)

A Clean Well-Lighted Space: The Visual Presentation of Sexual Identity – lecture by Emily Witt (author Future Sex) on 15 March 2018.