publicationessaypodcastinterviewvideoblognewsonline coursespeopleAPRIA

Weer terug naar school

Project van Jelmer van der Heijden, Mare Hainje, Jeroen Horjus, Ilse Lenstra

blog
dossier: Online Exhibition: Body and Power(lessness)
Jelmer van der Heijden, Mare Hainje, Jeroen Horjus en Ilse Lenstra namen tijdens de RAT-dag in Zwolle op maandag 7 maart deel aan de workshop door Rabiaâ Benlahbib, georganiseerd door ArtEZ Studium Generale. Het resultaat was deze bijdrage aan de online tentoonstelling Lichaam en (on)Macht.
Ilse licht toe:

Om te beginnen zijn we samen rond de tafel gegaan en hebben we gedeeld wat bij ons opkwam bij het horen van de woorden ‘Lichaam en onmacht’. Bij het thema onmacht dachten we meteen aan de corona-crisis. Dat voelt wat cliché ondertussen, maar het was het thema waar we ons allemaal aan konden relateren. We herkenden elkaars gevoelens over weer op school les hebben na een hele periode van online les.

De online lessen maakten het mogelijk om in drie minuten bij de eerste les van de dag te zijn. Het enige wat je hoefde te doen was rechtop in bed gaan zitten, je laptop aanzetten en de meeting openen. Hierdoor is het bij veel studenten een gewoonte geworden om in hun pyjama en misschien zelfs nog in bed de les te volgen. Soms keek je een aflevering Friends tijdens de les, soms deed je zelfs een dutje.

Die gewoonten zijn onmogelijk voort te zetten nu we weer naar school mogen komen. Ons lichaam heeft zich moeten aanpassen aan een nieuwe situatie van veel binnen zitten en weinig beweging tijdens de lessen of tussen de lessen door. En net nu ons lichaam daaraan gewend is, moet het weer in beweging komen. Nu moeten we weer opstaan, aankleden, tas inpakken en naar school reizen. Je kan tijdens de les niet zomaar een Netflix-serie aanzetten, laat staan dat je even een dutje doet. Deze verandering, net zoals de vele andere veranderingen rondom de pandemie, hebben volledig buiten onze macht om plaatsgevonden. Het enige wat we kunnen doen, is proberen ons weer aan te passen.

Dat opnieuw wennen aan het zitten in een lokaal in plaats van in je bed, wilden we vertalen naar beeld. We dachten; laten we de ‘corona-thuissituatie’ naar het klaslokaal brengen. Dit deden we simpelweg door een matras en een dekbed naar een klaslokaal te brengen. Mare Hainje fungeerde als model en representeert in de foto’s de student die moeite heeft met de overgang van online naar fysieke les. De fotografe, Ilse Lenstra, riep een aantal studenten, onder wie Jelmer van der Heijden, bij elkaar om te figureren als de klasgenoten van Mare en vroeg Jeroen Horjus om als docent in de foto’s te poseren. Vervolgens heeft zij de modellen ‘geregisseerd’ om een klassituatie na te spelen, die zij vervolgens vast kon leggen in foto’s. Deze levende scène maakte dat de foto’s minder geposeerd en meer ‘echt’ lijken.

Na het zien van de foto’s heeft Jelmer van der Heijden er de volgende tekst bij geschreven:

“De hele coronacrisis zat Mare alleen op haar slaapkamer comfortabel met warme koffie in d’r hand en tijdens de 5-minuten-pauze kon ze even snel een boterhammetje smeren. Nu, na corona, is het helaas niet meer mogelijk om binnen 5 minuten van bed naar school te gaan. Dus heeft Mare haar bed maar in de klas geplaatst. Wel is het ontzettend lastig om niet te kijken op de telefoon, of er geen nieuwe tindermatches zijn, want de spanningsboog laat wat te wensen over.”


We hopen met deze foto’s een herkenbaar gevoel over te brengen op andere studenten. Het mag een lach opleveren of een vervelend gevoel. We hopen dat ze weten dat ze niet de enigen zijn die moeten wennen aan de nieuwe situatie. We hopen ook op meer begrip voor de studenten die nu sneller vermoeid zijn na een lesdag dan voor de pandemie.

Jelmer: model, concept, schrijver korte tekst
Mare: model, concept, geïnterviewde
Jeroen: model, concept
Ilse: fotograaf, regisseur scènefoto, nabewerking foto’s, schrijver toelichtende tekst
Mare Hainje studeert aan de afdeling Docent Beeldend van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle.
Jelmer van der Heijden studeert aan de afdeling Docent Muziek van het ArtEZ Conservatorium Zwolle.
Ilse Lenstra studeert aan de afdeling Artist Educator in Theatre and Media van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle.