publicationessaypodcastinterviewvideoblognewsonline coursespeopleAPRIA
In aanloop naar U staat hier. De kunst, de stad en de toekomst delen we graag mooie projecten die aan het thema raken, van studenten, alumni en docenten van ArtEZ. Bewegen in de stad is een project van ArtEZ Academie van Bouwkunst voor het netwerklectoraat Future Urban Regions. Samen met de Gemeente Arnhem is het onderwerp van dit onderzoeksproject voor de derdejaars studenten van de masteropleiding Architectuur vastgesteld. In vier verschillende blog berichten de studenten over hun onderzoek en de resultaten. In deze case study laten Taco Bijleveld en Wim Spijker zien hoe bewegen in de stad voor verschillende bewoners en gebruikers vorm kan krijgen.
 
Snelfietspad

Het snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen, ook wel het Rijnwaalpad genoemd, is sinds juli 2015 geopend. Een hoogwaardig en comfortabel fietspad, waarmee het fietsen tussen station Nijmegen en station Arnhem centraal aantrekkelijker wordt gemaakt. Maar is dit te merken binnen de gemeentegrenzen van Arnhem?

Binnen de gemeentegrenzen is een doorfietsroute aangelegd. Deze route verbindt fietspaden tot aan het station. Een goed Initiatief. Er wordt echter een aantal kansen gemist met deze doorfietsroute binnen dit gebied. Daarnaast blijkt uit een analyse dat het fietspad niet voldoet aan de beleidsnota Fietsverkeer Arnhem. Deze eisen moeten wel nagestreefd worden. In de strategie zijn de kansen in beeld gebracht; waar deze liggen in Arnhem en welke de meeste potentie hebben voor het snelfietspad. Vervolgens is er een faseringsvoorstel gedaan. Stap één is de belangrijkste stap. Met een pinpoint strategie wordt getoond hoe in eerste instantie noodzakelijke knelpunten opgelost kunnen worden.

Uit een analyse is gebleken dat het fietspad binnen de gemeentegrenzen, aansluitend op het Rijnwaalpad, op meerdere punten tekortkomt. De volgende punten zijn geconstateerd op basis van het analyseren van het snelfietspad binnen de gemeentegrenzen van Arnhem:

1. De fietser wordt gestremd door de auto;
2. De route is onduidelijk;
3. De fietser deelt het fietspad met de auto;
4. Het fietspad is niet duidelijk of niet aanwezig;
5. De fietser is ondergeschikt in het verkeer;
6. Ontbrekende verbinding met de omgeving;
7. Het snelfietspad is niet zichtbaar vanaf het centraal station.

Conclusie: Het snelfietspad in Arnhem is versnipperd, niet herkenbaar en nodigt niet uit.

Om een beter idee te krijgen van welke kansen er liggen voor het snelfietspad in Arnhem, is er een vergelijking gemaakt met de autosnelweg. Hier is bijna altijd continuïteit, identiteit, beleving en programma. Voor een snelfietspad in Arnhem liggen hier nog veel kansen, bijvoorbeeld:

Meinerswijk als recreatieroute.

Voor het plangebied is er gefocust op een aantal specifieke plekken: aan het begin en einde, kruisingen en oversteek, brug en ventweg. Hier is met name gezorgd dat de fietser hoofdweggebruiker is en is de route herkenbaar gemaakt met paarse markering. Deze markering wordt in de volgende gebieden verschillend weergegeven: buitengebied, wijk en stad. Het doel hiervan is om de automobilist een signaal te geven dat hij zich op het terrein bevindt van de fietser en vaart zal moeten minderen. Het herkenbaar maken van het begin en eind van het fietspad is een belangrijke ingreep, vooral vanaf het station is dit van belang.

Met bovengenoemde ingrepen zullen meer mensen gebruik maken van het fietspad, waardoor men meer zal bewegen, vaker de auto zal laten staan en de gezondheid van de inwoners van Arnhem zal verbeteren.

Magazine    Introductie    Onderzoek    Snelfietspad      Filmserie