publicationessaypodcastinterviewvideoblognewsonline coursespeopleAPRIA
In aanloop naar U staat hier. De kunst, de stad en de toekomst delen we graag mooie projecten die aan het thema raken, van studenten, alumni en docenten van ArtEZ. Bewegen in de stad is een project van ArtEZ Academie van Bouwkunst voor het netwerklectoraat Future Urban Regions. Samen met de Gemeente Arnhem is het onderwerp van dit onderzoeksproject voor de derdejaars studenten van de masteropleiding Architectuur vastgesteld. In vier verschillende blog berichten de studenten over hun onderzoek en de resultaten. In deze case study laten Guus Blom en Frank te Grotenhuis zien hoe bewegen in de stad voor verschillende bewoners en gebruikers vorm kan krijgen.

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd is gebouwd in 1980 als tegenhanger van de bloemkoolwijken en woonerfwijken. De wijk heeft een heldere hoofdstructuur, maximale herkenbaarheid en een ver doorgevoerd rationalisme. Daarnaast staat de wijk ook bekend om zijn hoeveelheid groen.

Rijkerwoerd telt ruim 13.000 inwoners, verdeeld over meer dan 5000 woningen. Er wonen veelal veertigers met kinderen en jeugd. Het is echt een gezinswijk. Over het algemeen zijn de bewoners positief over de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Opvallend is dat relatief een groot deel van de bewoners verwacht dat de wijk in komende jaren achteruit zal gaan.

De achteruitgang is al zichtbaar in o.a. de daling van het aantal inwoners, de hoge werkloosheid ten opzichte van het gemiddelde in Arnhem, de afname in arbeidsplaatsen in de wijk, de zeer gevaarlijke verkeersovergangen, de functionele programma’s in de wijk en het missen van de sociale cohesie bij de buren onderling. Factoren die in eerste opzicht niet dramatisch lijken, maar op langere termijn grote gevolgen voor de wijk hebben.

Vanuit een grondige analyse is een strategie bedacht die bestaat uit drie oplossingen. Deze oplossingen gaan ervoor zorgen dat Rijkerswoerd weer vitaal en gezond wordt en zal blijven.

Oplossingen:

1. Heldere routing voor langzaam verkeer in de wijk introduceren;
2. Gevaarlijke oversteek momenten in de wijk oplossen;
3. Het toevoegen van programma in de groene laan. 

Magazine    Introductie onderzoek
Rijkerswoerd 
Filmserie