JAN
mon

25 31

Interface

30 September 2015

In de aanloop naar ons Frankenstein Festival op 6 november delen diverse ArtEZ-studenten en -alumni hun kunstwerken, projecten en ideeën op onze blog. Daphne Verberg is de eerste in de rij.

Een interface is een communicator tussen twee systemen. Tussen computer en computer, of mens en computer, maar ook tussen mens en mens.

Interface is tevens de titel van mijn afstudeercollectie. De manier waarop wij met elkaar omgaan verandert door het gebruik van technologie. We willen verbonden zijn, zowel online als real-life. Door gebruik van nieuwe media verschuift de grens tussen gezien worden en bekeken worden. Maken we nog wel echt contact?

Mijn fascinatie komt voort uit veranderingen, veroorzaakt door het dagelijkse gebruik van technologie. De vraagtekens die ik heb bij deze veranderingen hebben mij geïnspireerd tot de collectie waarmee ik nu ben afgestudeerd.

Ik heb als vooronderzoek in meerdere VLOG’s vragen gesteld aan mijn Facebookvrienden over online identiteit, virtuele vriendschap en de waarde die we toekennen aan dit technologische dubbelleven. Naar aanleiding van dit onderzoek kwam ik tot de conclusie dat wij als mens bevestiging willen, we willen gezien worden!

Met mijn werken bevraag ik ons online gedrag door de beschouwers hiermee te confronteren. Ons gedrag wordt dagelijks beïnvloed door het gebruik van technologie, met name in de manier waarop wij met elkaar communiceren. Ik onderzoek de rol van de participerende beschouwers in relatie tot elkaar, door middel technologie. Ik gebruik bijvoorbeeld een FaceTime verbinding tussen iPads om onverwacht contact tussen beschouwers te creëren; ‘Face tot Face’. Er ontstaat een technologische verbinding tussen twee beschouwers die zich in dezelfde ruimte bevinden. Zullen beide beschouwers zich realiseren dat het gaat om een live-verbinding?

Ik wil door mijn collectie ons gedrag beter leren begrijpen. Elk scherm in mijn werken toont eigen of andermans gedrag door middel van closed-circuit video. De closed-circuit verbinding laat de beschouwers elkaar observeren, wat refereert aan de sociale media waarmee wij dagelijks in aanraking komen. Kijken en bekeken worden. Hierdoor ontstaat een sociale groep van zogenaamde ‘observed-observers’.

Bekijk hier mijn vlogs
 

related