MAY
mon

23

mon

30

dossier LAND

Our house is on fire

Choreographer Nicole Beutler talks about her triology ‘Rituals of transformation (towards a new humanity)’.

A7IU5V3TQZU
19 April 2021

Nicole Beutler looks with astonishment and powerlessness at the enormous mess in which man has maneuvered himself when it comes to the climate. We feel the threat, but we don't seem to be able to really get a grip on it yet. Beutler wonders: are we heading towards chaos and the great disappearing, or are we leaving apathy behind and turning the tide? The world is in transition. How we will deal with this is the key question of RITUALS OF TRANSFORMATION (towards a new humanity). Through performances like transformation rituals, Beutler invites us to embrace change. Together we look for a new world view, for a balance between man, animal, object and earth. The prologue has already been presented with 8: METAMORPHOSIS (2019), a dance opera for the end of the patriarchy. With the melting of the ice caps, the traditional structures are also "melting". With this reference to global climate change, Beutler heralded her artistic vision of the future.

Nicole Beutler (Munich, 1969) has a background in visual arts and German literature and studied choreography at the SNDO in Amsterdam. Over the past twenty years, Beutler has left a mark on the Dutch performing arts with her unique signature. Since 2009, Beutler has been the artistic director of her own company Nicole Beutler Projects.

This interview is part of the LAND project, about climate breakdown, property, territory and colonialism and how these things relate to each other. Can we understand how we got into the current precarious situation? What does "ownership and control" mean for our relationship with our planet and each other?

Video made by Irene Constandse and Kees Veling, commissioned by ArtEZ studium generale.

Nederlandse vertaling

Nicole Beutler kijkt met verbijstering en onmacht naar de enorme puinhoop waarin de mens zichzelf heeft gemanoeuvreerd als het gaat om het klimaat. We voelen de dreiging, maar we lijken er nog niet werkelijk grip op te kunnen krijgen. Beutler vraagt zich af: gaan we richting chaos en het grote verdwijnen, of laten we de apathie achter ons en keren we het tij? De wereld is in transitie. Hoe we hier mee zullen omgaan is de kern- vraag van RITUALS OF TRANSFORMATION (towards a new humanity). Via voorstellingen als transformatierituelen nodigt Beutler ons uit om de verandering te omarmen. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe wereldbeeld, naar een balans tussen mens, dier, object en aarde. De proloog werd al gepresenteerd met 8: METAMORPHOSIS (2019), een dansopera voor het einde van het patriarchaat. Met het smelten van de ijskappen ‘smelten’ ook de traditionele structuren. Met deze verwijzing naar de mondiale klimaatverandering luidde Beutler haar artistieke toekomstvisie in.

Nicole Beutler (München, 1969) heeft een achtergrond in beeldende kunst en Duitse letterkunde en studeerde choreografie aan de SNDO in Amsterdam. In de afgelopen twintig jaar heeft Beutler met haar unieke signatuur een stempel gedrukt op de Nederlandse podiumkunsten. Sinds 2009 staat Beutler als artistiek leider aan het hoofd van haar eigen gezelschap Nicole Beutler Projects.