dossier Homo Ludens

Lezing Martine Delfos: Homo ludens, homo virtualis

ieV5rXepLrI
27 April 2012

Het spel is van wezenlijk belang voor mensen. Een voorwaarde zelfs voor de ontwikkeling van kinderen. Toch hebben we de neiging het minder serieus te nemen. Terecht? Doet spel iets met het brein? Wat betekent het voor de mogelijkheden die het virtuele milieu daarin biedt? Biopsycholoog Martine Delfos onderzoekt de ontplooiing van kinderen binnen deze nieuwe leefwereld.

Play!

Play! Event on the actual meaning of play in art, science and society.


one day festival27 Apr '12

related