SEPT
thu

26

mon

30

OKT
tue

08

tue

29

thu

31

NOV
tue

05

tue

05 19

fri

15

thu

28

thu

28

DEC
thu

12

Patricia Kaersenhout, Simone Zeefuik en Veronique Efomi

Diversity Stories, season 2, episode 3

027 May 2019

In deze (Nederlandstalige) aflevering een reportage over de bijeenkomst Guess who’s coming to dinner too? op 3 april 2019 in De Kerk in Arnhem. Dit programma werd georganiseerd naar aanleiding van de tentoonstelling Your Voice Matters die tot 12 mei 2019 te zien was, met kunstwerken van twaalf kunstenaressen over de positie van vrouwen nu en in het verleden. Zij reageren in hun werk op vraagstukken zoals seksueel geweld, rollenpatronen, uitsluiting en migratie.Een van de deelnemende kunstenaressen is Patricia Kaersenhout wiens installatie Guess who’s coming to dinner too? centraal stond tijdens de gelijknamige bijeenkomst. Kaersenhout levert met dit community art project een artistieke kritiek op het werk The Dinner Party die beeldend kunstenares Judy Chicago in 1979 maakte, waarin sterke vrouwen worden gevierd maar waarin zwarte vrouwen en vrouwen van kleur ondervertegenwoordigd zijn. De installatie, bestaande uit een grote, gedekte driehoekige eettafel, vormt een eerbetoon aan die vrouwen die zich in het verleden en heden hebben verzet tegen racisme en onderdrukking en zijn opgekomen voor gelijke rechten voor álle vrouwen. Kaersenhout noemt ze ‘36 heldinnen van verzet’.

Het programma is een samenwerking tussen de leesgroep ‘De Kunst van het Feminisme’ van ArtEZ studium generale, Mister Motley en Museum Arnhem.

De reportage is gemaakt door Jozien Wijkhuijs in opdracht van ArtEZ studium generale.