Wim de Wagt

13 February 2015

Wim de Wagt (kunsthistoricus, journalist) gaf tijdens De Grote Geheugen Show de lezing: De kunst van het herinneren. Hij schreef een boek over de wisselwerking tussen kunst en geschiedenis, tussen persoonlijke ervaringen en grote historische gebeurtenissen, tussen de objectieve werkelijkheid en de symboliek van kunstwerken, steden, architectuur en landschappen. ‘De kunst van het herinneren’ is een mengeling van reisreportage en geschiedschrijving en bevat verrassende ontmoetingen en observaties, waarbij Wim voortdurend heen en weer schakelt tussen heden en verleden. In deze lezing vertelt hij over de sporen die de geschiedenis achterlaat in de kunst, en hoe kunstenaars in hun werk vormgeven aan ingrijpende gebeurtenissen.

https://wimdewagt.nl/

The Great Memory Show

A one day festival on the brain and art


one day festival13 Feb '15