Thijs Lijster

25 January 2017

Thijs Lijster is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie bij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie in Groningen en New York, en promoveerde in 2012 cum laude op een proefschrift over filosofen Walter Benjamin en Theodor Adorno. Hij schrijft regelmatig voor tijdschriften als Filosofie Magazine, Metropolis M en De Groene Amsterdammer. In 2010 won hij de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. Vorig jaar publiceerde hij de essaybundel De grote vlucht inwaarts. Over cultuur in een onoverzichtelijke wereld (Bezige Bij) die een belangrijke bron vormt voor dit event. debezigebij.nl/> Thijs Lijster geeft tevens samen met kunstenaar Thijs Ebbe Fokkens de workshop Vormen van Verzet.
 
Lezing door Thijs Lijster: De grote vlucht inwaarts
‘Wees gewoon jezelf’, zo luidt het advies dat we regelmatig gevraagd en ongevraagd te horen krijgen. Maar blijkbaar is dat nog niet zo gemakkelijk. Boekwinkels zijn gevuld met ‘zelfhulpboeken’ en je kan tegenwoordig geen tijdschrift openslaan of er staan tips in over hoe je moet zoeken, zijn of worden wie je bent. Maar waarom zijn we eigenlijk zo bezig met onszelf? In zijn lezing zal Thijs Lijster onze hedendaagse zelf-obsessie kritisch tegen het licht houden. Deze ‘grote vlucht inwaarts’ leidt de aandacht af van de buitenwereld, die we in toenemende mate zijn gaan beschouwen als iets gevaarlijks waarover we geen controle hebben. De problemen waar we tegenwoordig mee geconfronteerd zijn lossen we echter niet op met collectief narcisme en navelstaarderij, maar alleen met politieke organisatie en politiek handelen. Een betere wereld begint niet bij jezelf, maar bij de wereld!

https://www.rug.nl/staff/t.e.lijster/cv

Lost in Transition

Identity in a changing world


one day festival16 Mar '17