MAY
mon

30

Floris Grondman

27 September 2021

Floris is a drummer, singer and music teacher, graduated from the ArtEZ Conservatoire in Enschede. He works as a music and CKV teacher at a secondary school. In addition, he gives a variety of musical workshops for after-school childcare facilities, such as singing, cajon, piano and guitar lessons. He is interested in several art disciplines and likes to connect them in creative ways.

Floris is drummer, zanger en muziekdocent, afgestudeerd aan het ArtEZ conservatorium in Enschede. Hij is werkzaam als muziek- en CKV-docent op een middelbare school. Daarnaast verzorgt hij uiteenlopende muzikale workshops voor de buitenschoolse opvang, zoals zang-, cajon-, piano- en gitaarlessen. Zijn interesse gaat uit naar meerdere kunstdisciplines en hij wil deze graag op creatieve manieren met elkaar verbinden.