Denicolai & Provoost

06 October 2016

Het multidisciplinaire kunstenaarsduo Denicolai & Provoost – Simona Denicolai (1972, Milan, IT) en Ivo Provoost (1974, Diksmuide, BE) – maakt onder andere animaties, objecten en installaties.

In hun werk staat het spelen met bestaande sociale en economische systemen centraal. Zij zetten de normale perceptie van zaken op de kop door kunst weg te halen uit haar conventionele omgeving en te werken in openbare ruimtes zoals vismarkten, stadspleinen, openbare gebouwen, en via de sociale media. Zo brengen ze hun werk het dagelijkse leven binnen.

Binnen de esthetische en politieke intimiteit van hun artistieke bewerkingsproces, stellen Denicolai & Provoost de artistieke vrijheid ter discussie die in onze zogenaamd democratische Westerse samenlevingen aan kunstenaars wordt gegeven. Door tijdelijke bezettingsacties op poten te zetten willen zij de werkelijkheid uitvergroten en de confrontatie zoeken met de signalen en beperkingen van de publieke ruimte en met de relatie tussen de publieke en de private omgeving. Zij nemen afstand van alle artistieke mechanismen en maken kunst die serieus en exact is en die, op een bijna sociologische manier, de economische en sociale realiteit observeert en analyseert. Deze observaties worden vervolgens vervat in bijna speels ontroerende en schijnbaar eenvoudig gemaakte portretten, waarin de onderliggende complexiteiten kunnen worden waargenomen. In hun werk gebruiken zij het hele spectrum aan mogelijkheden op het gebied van media-aandacht als gereedschap in hun creatieve wereld. Zij werken graag met anderen samen.
Denicolai & Provoost hebben veel geëxposeerd in instellingen en galeries in verschillende landen. Hun werk maakt ook onderdeel uit van verschillende privécollecties.
Denicolai & Provoost geven bij U staat hier op 10 november 2016 de workshop ‘Announcing the past’

http://www.denicolai-provoost.com/

You are here

Art, the city and the future


one day festival10 Nov '16