Arno van der Hoeven

30 January 2017

Arno van der Hoeven is universitair docent aan de afdeling Media en Communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Arno’s onderzoeksinteresses zijn muziek, cultureel erfgoed en lokale identiteit.  In 2014 verdedigde hij een proefschrift getiteld Popmuziekherinneringen. Plaatsen en praktijken van popmuziekerfgoed, cultureel geheugen en identiteit. Arno heeft gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften over onder meer nostalgie, muziekerfgoed, immaterieel stedelijk erfgoed, identiteitsvorming (bijv. bij Gabbers) en taalgebruik in muziek. Arno van der Hoeven geeft de workshop Muzikale identiteiten.

Lost in Transition

Identity in a changing world


one day festival16 Mar '17