videopodcastblogessayinterviewnewspublicationpeopleAPRIAonline courses

OPEN-ENDED JAM - interdisciplinaire jamsessies

news 19 December 2022
For English see below

[NL] Wij vragen graag aandacht voor een project Open Ended Jams van Mar Esteban en Tania Gonzalez (studenten Home of Peformance Practices) in samenwerking met het kwaliteitsgeldenproject Sn€cklok€t van Theater en Dans. Op 11 januari organiseren Mar en Tania een interdisciplinaire jamsessie waar iedereen die dat leuk vindt aan mee kan doen. Geef je op via openendedjam@gmail.com

[EN] We would like to draw attention to a project Open Ended Jams by Mar Esteban and Tania Gonzalez (Home of Peformance Practices students) in collaboration with Theater and Dance's quality funding project Sn€cklok€t. On Jan. 11, Mar and Tania are organizing an interdisciplinary jam session that anyone who likes can join. Sign up at openendedjam@gmail.com
Ooit deelgenomen aan interdisciplinaire jamsessies?
Wil je nieuwe artistieke terreinen verkennen en deel uitmaken van een actieve gemeenschap van improvisers binnen ArtEZ?

Vanaf januari 2023 nodigt OPEN-ENDED alle performers en kunststudenten uit die werken met theater, beweging, geluid, tekst, ruimte, video, fotografie, digitale kunst en media, objecten en meer om samen te jammen in het Theatrium!

OPEN-ENDED biedt een veilige omgeving voor collectieve experimenten en is een manier van kunst maken met nadruk op zelfbewustzijn en zorgzaamheid voor elkaar. Dit academisch jaar zal OPEN-ENDED drie improvisatie evenementen faciliteren die bestaan uit speelse en inspirerende laboratoria waar deelnemers worden aangemoedigd om hun creativiteit en kunstenaarschap in de ruimte te brengen. Elke keer zullen we werken met een specifieke focus. We zullen vrij improviseren maar ook ter plekke korte stukken creëren; poëtische verhalen die voortkomen uit intensief luisteren, actieve betrokkenheid en collectieve besluitvorming.
Alle niveaus van ervaring zijn welkom!

OPEN-ENDED JAM is een initiatief gecreëerd en gefaciliteerd door Mar Esteban Martin en Tania González, studenten aan het masterprogramma Home of Performance Practices (HoPP), en ondersteund door Snacklocket.

Wil je op de hoogte blijven?
Word lid van de OPEN-ENDED online gemeenschap door de QR code te scannen. Schrijf je in op onze mailinglist door te mailen naar openendedjam@gmail.com of volg onze posts op ArtEZ en HoPP sociale media.

Voel je vrij om ons te benaderen in de gangen, in de kantine, tussen de lessen door... we gaan graag in gesprek!

OPEN-ENDED JAM - interdisciplinary jam sessions

Have you ever participated in interdisciplinary jam sessions?
Would you like to explore new artistic terrains and become part of an active community of improvisers within ArtEZ?

From January 2023 OPEN-ENDED invites all performers and art students working with theatre, movement, sound, text, space, video, photography, digital art and media, objects, light, and more to jam together in the Theatrium!

Committed to provide a safe environment for collective experimentation, OPEN-ENDED is a way of doing and making art that promotes self-awareness and a caring sensibility towards each other. This academic year OPEN-ENDED will facilitate three impro events consisting of playful and inspiring laboratories where participants are encouraged to bring into the space their creative selves and artistry. Each time we will work with a specific focus, improvising freely but also creating short pieces in the present moment; poetic narratives that arise from deep listening, active engagement, and collective decision-making.

All levels of experience are welcome!

OPEN-ENDED JAM is an initiative created and facilitated by Mar Esteban Martin and Tania González, current students at the master program Home of Performance Practices (HoPP), and generously supported by Snacklocket.

Want to stay tuned?
Join OPEN-ENDED virtual community by scanning the QR code. Subscribe to our e-mail list by writing to openendedjam@gmail.com or follow our regular posts on ArtEZ and HoPP social media.

Feel free to approach us in the corridors, at the canteen, in-between classes... we love face-to-face encounters!

OPEN-ENDED #1 DIGITAL ART

January 11, 2023 – 19: 00 - 22:00, Studio 4, Theatrium

OPEN-ENDED PROJECT INVITES LIVE-PERFORMERS FROM ALL DISCIPLINES TO OUR FIRST OFFICIAL JAM SESSION IN THE THEATRIUM!!!

In this very special occasion, we will focus on digital art and new media. The 3-hour event will take place in the frame of the Performance Technology Lab Week, starting from January 9 – 13 2023, and in close collaboration with Immersive Circles & Digital Media. Because we can only make it happen together, join us and spread the word! Snacks and drinks included!

Wednesday 11: 19.00-22.00 OPEN-ENDED JAM - Digital Art Jam session – Studio 4
powered by Sn€cklok€t

Programme of the Performance Technology Lab week:
Monday 09 January 17.30:
Introduction to the lab / Meet & greet with all groups & facilitators
Monday 09 January 19.00:
Presentation of Biofeedback location: TBC.
Tuesday 10-13 January -11.00-17.00:
Workshops @ Theatrium
Tuesday 10-13 January:
Pop-Library @ Purple Floor
Wednesday 11 January 19.00-22.00:
OPEN-ENDED JAM PROJECT - Digital Art Jam session – Studio 4
Friday 13 January:
Open Atelier 14.30-16.30 - Theatrium