DEC
wed

01

dossier LAND

Eigendom schept verplichtingen - Property Obliges

13 January 2021

Geïnspireerd door Kapitaal en ideologie van Thomas Piketty hebben 24 studenten van Irene Müller in het derde jaar van de bachelor Interieurarchitectuur (ArtEZ Zwolle) gewerkt aan een project dat nauw samenhangt met het thema Land. Zij ontwikkelden vijf scenario’s voor nieuwe manieren om met eigendom van ruimte en grond om te gaan. Al doende ontwikkelden zij inzicht in de onderlinge verwevenheid van menselijke en niet-menselijke factoren en kwamen zij tot belangrijk stellingnames – bv.: bezit is gekoppeld aan verantwoordelijkheid voor al het leven - en tot activistische werkwijzen. Zo bedacht een van de groepen het concept Onschendbare Plekken, gefinancierd met geld dat uit belastingparadijzen terug wordt gehaald.

Deze scenario’s zijn pas het begin van een zoektocht, die Irene en haar studenten willen voortzetten met zoveel mogelijk publiek. Daarom organiseren zij online presentaties en workshops. Eind januari kan iedereen meer te weten komen over deze toekomstvisioenen en zelf bijdragen aan het gesprek en de verdere uitwerking.

Maandag 25 januari 19.00-21.00 uur: online presentatie van de vijf scenario’s
Donderdag 28 januari 11.00-15.00: in parallelle workshops worden de scenario’s verder ontwikkeld en afgestemd met het publiek


Aanmelden bij Irene Muller: i.muller@artez.nl.