videopodcastblogessayinterviewnewspublicationpeopleAPRIAonline courses

Een vruchtbare samenwerking tussen de master Interieurarchitectuur Corpo-real en Studium Generale

news
Woensdag 5 oktober vond in beide ArtEZ-gebouwen in Zwolle een spannend evenement plaats over de relatie tussen macht, ruimte en het lichaam. Het evenement Extreme Slow Walk - Listening to the In-Between was een samenwerking tussen de ArtEZ-master Interieurarchitectuur Corpo-real en ArtEZ Studium Generale. De samenwerking en inbreng van Copro-real aan de ene kant en Studium Generale aan de andere kant zorgden samen voor een prikkelende en geslaagde middag met zo’n 100 studenten. Wij spraken Mirjam Zegers van Studium Generale en Irene Müller van Corpo-real over de geslaagde samenwerking.

Kunnen jullie iets vertellen over hoe de samenwerking is ontstaan?

Mirjam: Studium Generale heeft in Zwolle een redactie die meedenkt over de evenementen daar, zoals de reeks Kitchen Table Conversations. Irene zit ook in die redactie en we spraken af en toe over nieuwe plannen en mogelijke gastdocenten. Toen Studium Generale het thema Lichaam en (on)Macht introduceerde, wilde zij voor haar studenten in de Master en misschien ook de Bachelor Interieurarchitectuur graag iets doen met het thema stem, zowel de klinkende stem als de stem in politieke zin. We raakten hierover in gesprek en plaatsten het thema in een ruimere context. Uiteindelijk kwamen we uit bij onderzoeker Ed McKeon en de Extreme Slow Walk die onder andere gaat over bewustwording, aandacht en een heldere plaats innemen in de wereld. Onderwerpen die verwant zijn aan het thema van de stem.

Hoe zag jullie samenwerking eruit?

Mirjam: We hebben twee of drie gesprekken gehad en vervolgens hielden we contact over de voortgang van het project. Op een dag kwamen Irene en Roos (Krootjes red.) met de vraag of de masterstudenten ook zelf op die dag hun onderzoeksprojecten konden presenteren. Dat leek aanvankelijk te veel van het goede, het was al een uitdaging om het onderwerp helder af te bakenen, maar na een goed gesprek en afstemming met collega Eef Veldkamp, die intussen als producent van die dag betrokken was geraakt, leek het toch haalbaar. Iedereen zag het als experiment en dat werkte goed.


Irene: Vervolgens heeft Mirjam een ochtend met de studenten gewerkt aan de voorbereidingen van hun workshop. Op die dag werd volop uitgewisseld: over het onderzoek Spread Power by Space, over het thema Lichaam en (on)macht, over inhoudelijke lijnen, dwarsverbanden en praktische zaken. De bijeenkomst werd afgesloten met afspraken over het schrijven van de benodigde communicatieteksten. Het is fijn, dat we steeds samen mogelijkheden vinden, ook al lijkt het moeilijk, uiteindelijk lukt het en komt er iets moois uit waar studenten wat aan hebben.
Het is fijn, dat we steeds samen mogelijkheden vinden, ook al lijkt het moeilijk, uiteindelijk lukt het en komt er iets moois uit waar studenten wat aan hebben.Irene Müller
Workshop: Ed McKeon

Wat heeft de samenwerking opgeleverd?

Mirjam: Studenten Interieurarchitectuur, studenten Docent Theater en enkele deelnemers van buiten hebben in de workshops kennisgemaakt met zienswijzen en technieken die een mooie aanvulling vormen op het curriculum. Daarmee worden studenten uitgenodigd na te denken over hun eigen positie in de wereld.


Irene: Alle deelnemers konden een kijkje nemen in de keuken van de master Corpo-real en de studenten van Corpo-real konden hun onderzoek in een reële context presenteren en de workshop ook zelf organiseren. Daarbij konden ze gebruik maken van de kennis en publiciteitskanalen van ArtEZ Studium Generale. Door zelf deel te nemen aan de voorbereidingen, kregen ze daar ook inzicht in. Voor allen die er waren was het ook een netwerk-feestje.
Workshop Corpo-real

Hoe kijk je terug op het event?

Mirjam: Een geslaagde middag met onverwachte ontmoetingen. Als je mensen samenbrengt rondom een eigenaardige activiteit of een inspirerend thema, springen er altijd wel ergens vonken over.


Irene: Het schept een band als bachelor-studenten kunnen deelnemen aan het onderzoek van de masters van eenzelfde opleiding. Bachelor-studenten kunnen alvast ideeën opdoen voor hun eigen richting en de uitwisseling tussen disciplines kan onverwachte vergezichten geven. Het was intensief en inspirerend.
Een geslaagde middag met onverwachte ontmoetingen. Als je mensen samenbrengt rondom een eigenaardige activiteit of een inspirerend thema, springen er altijd wel ergens vonken over.Mirjam Zegers

Hoe zouden anderen zo’n samenwerking kunnen aanpakken? Heb je tips?

Mirjam: Een sneeuwbaleffect werkt goed: klein beginnen en dan zien hoe ver de bal nog kan groeien zonder dat die al te groot wordt.


Irene: Een goed begin is een onderwerp dat studenten of docenten interessant of belangrijk vinden, maar nog geen plek heeft in het curriculum. Of juist een onderdeel van het curriculum dat een groter podium verdient dan alleen de directe mede-studenten. Het begint vaak met een goed gesprek over de inhoud of een specifieke vorm. Ook als je nog geen precies idee hebt maar wel wilt samenwerken, kun je altijd een keer afspreken met éénn van de curatoren van Studium Generale. Zij denken graag mee en zijn heel coöperatief.
De curatoren van Studium Generale denken graag met je mee en zijn heel coöperatief.
Irene Müller
Aftertalk