Wonen in een gezonde stad

14 September 2016

Afbeelding: project Poly Garden City, copyright Hybrid Space Lab

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden en dit percentage loopt naar verwachting op tot 70 procent in 2050. Stedelijke regio’s zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor de wereldeconomie. De keerzijde daarvan is dat zij ook de belangrijkste producten van broeikasgassen zijn. Bah. Dit proces zal de gezondheid van mens en milieu negatief beïnvloeden. Tenzij je er iets aan probeert te doen natuurlijk. Bij de Academie van Bouwkunst is in 2013 het lectoraat Future Urban Regions ingesteld, een  netwerklectoraat tussen de zes Nederlandse Academies van Bouwkunst. De academies doen onderzoek naar de gezonde stad, naar oplossingen voor verbetering van gezonde stedelijke ecosystemen. Onder gezonde verstedelijking verstaat het lectoraat het samenhangend ontwikkelen van sociaal-culturele, economische en ecologische doelen op de schaal van de regio, de stad en straat, met een coalitie van burgers, bedrijven en overheden.  Stakeholders in het jargon. Want ja, de stad maak je samen.

Studenten aan de ArtEZ Academie van Bouwkunst  in Arnhem hebben in 2014-15 sport en beweging in de openbare ruimte onderzocht. Waar sporten mensen in de stad en hoe kun je hier met de ruimtelijke agenda voor de stad op participeren?  Voor sporten heb je formele plekken als stadions, sporthallen en velden, maar ook steeds meer mensen sporten op een individuele en informele wijze, bijvoorbeeld door hard te lopen, te wielrennen of een bootcamp in het park. Door het gebruik van mobiele data wordt steeds beter zichtbaar welke plekken in de stad wel en niet gebruikt worden voor het beoefenen van sport en lichaamsbeweging. Hier kun je vervolgens dan weer op inspelen met het ruimtelijk ontwerp.  De studenten kwamen met voorstellen voor een klimwand, klimbrug en klimbos, en de Rijnkade als klimkade; voor mobiele urban sportvoorzieningen, en sportvoorzieningen met  een sociaal karakter waar de omgevingsanalyse erom vraagt. De resultaten zijn aan de stakeholders overhandigd, wie weet welke ideeën de beleidsmakers hieruit oppakken?  De vijf andere academies voor bouwkunst gingen aan de slag met onderzoek naar vitale economie, sociaal-culturele systemen, materialen balans, duurzame energie en veerkrachtige systemen (voor een veilig en schoon milieu).

Als je meer van wil weten over het ontwikkelen van een gezonde stad kun je op 10 november terecht bij de lezing van Eric Frijters, lector Future Urban Regions. Ook kun je meedenken en doen in  de workshop van Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar (professors, partners Hybrid Space Lab). Zo maken we samen de stad iets groener en vriendelijker!

Lees meer over het lectoraat Future Urban Regions: http://www.futureurbanregions.org/about

Geïnteresseerd mee te doen? Verdiep je vast in het werk van  Hybrid Space Lab. Aanmelden kan vanaf 12 oktober.


 
 
 
 

related