Parknetwerk

FRpVqsQQRYE
Author: Antoine Bowers and Kasper Brinkman – 05 October 2016

In aanloop naar U staat hier. De kunst, de stad en de toekomst delen we graag mooie projecten die aan het thema raken, van studenten, alumni en docenten van ArtEZ. Bewegen in de stad is een project van ArtEZ Academie van Bouwkunst voor het netwerklectoraat Future Urban Regions. Samen met de Gemeente Arnhem is het onderwerp van dit onderzoeksproject voor de derdejaars studenten van de masteropleiding Architectuur vastgesteld. In vier verschillende blog berichten de studenten over hun onderzoek en de resultaten. In deze case study laten Antoine Bowers en Kasper Brinkman zien hoe bewegen in de stad voor verschillende bewoners en gebruikers vorm kan krijgen.

Parknetwerk

Binnen de groep ouderen 65-plus is het grootste percentage mensen te vinden dat te weinig beweegt. Hier is dus ook de grootste winst te behalen. Om deze doelgroep aan het bewegen te krijgen moeten ze een rustigere manier van bewegen aangeboden krijgen, bij hun in de buurt.

In het Noordoosten van Arnhem is een hoog percentage 65-plussers woonachtig. Een aantal hiervan wonen in de verzorgingstehuizen in deze wijk: Insula Dei, Regina Pacis en Vreedenhoff. Deze verzorgingstehuizen liggen op oude landgoederen die inmiddels tot park zijn geworden. In de woonwijken ten westen en Zuidoosten van de parken woont ook een hoog percentage ouderen.

De bewoners van de verzorgingstehuizen maken nu al gebruik van de parken, net als de omwonenden.

Het gebied is echter versnipperd, omdat de parken worden doorsneden door een aantal barrières, waaronder de spoorlijn en de Velperweg, maar de verschillende hekken op eigendomsgrenzen zijn ook deel van het probleem, namelijk: gebrek aan verbinding in de parken.

Om de parken tot een samenhangend geheel te maken, moeten ze als netwerk gaan fungeren.

Bij de Velperweg in de vorm van extra zebrapaden, met een rustpunt halverwege, een groene middenberm. Om de ouderen die veel van het openbaar vervoer gebruikmaken te helpen, zouden deze ter hoogte van de busstations moeten komen, zodat niet zoals in de huidige situatie een omweg, of een riskante oversteekpoging genomen moet worden.

De barrière van de spoorweg kan worden opgeheven met een voetgangersbrug. Als deze tussen de HAN en de heemtuin het spoor over zou steken kan het groen worden verbonden, zonder schade te doen aan de groenstructuur, de flora en fauna van de parken.

Magazine
Introductie onderzoek
Parknetwerk
Filmserie