SEPT
thu

08

tue

20

tue

27

OKT
wed

05

dossier Future Art School

Kunstzone over diversiteit en inclusie

24 February 2021

In de nieuwste editie van Kunstzone, tijdschrift voor kunst- en cultuureducatie, wordt het thema inclusie en diversiteit, samen met het lectoraat Kunst- en cultuureducatie en de docentenopleidingen van ArtEZ, in de breedte bekeken. In het artikel Diversity for What? van bewustwording naar actie lees je hoe wij door het zoeken van verbinding willen bijdragen aan verandering.

Lees ook Inclusieve kunsteducatie: wat kan de opleiding betekenen? van ArtEZ-medewerkers Elsbeth Veldpape en Emiel Copini, naar aanleiding van het onderzoek en de conferentie Cracking the Code die ArtEZ studium generale samen met de docentenopleidingen van ArtEZ in 2019 organiseerden. Hoe ziet dat eruit: kunsteducatie die niemand buitensluit?
Kunstzone is een tijdschrift voor professionals in kunst- en cultuureducatie die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in hun vakgebied en verschijnt zes keer per jaar. Elke editie heeft een themadeel, met daarnaast ook losse artikelen, rubrieken, beeldreportages en columns.

kunstzone.nl