Zomerlab Workshop: Vertragen – Het lichaam als leidraad

door Aafke de Jong

Wednesday 28 June '23 Sophiagebouw ArtEZ, grote collegezaal
(archive)

taal: NL/ENG (afhankelijk van deelnemers)
For English scroll down
In deze workshop staan we stil. Letterlijk. Kunnen we dat eigenlijk wel? Stilstaan? Er wordt steeds meer van ons verwacht in steeds minder tijd. De voortsnellende technologische ontwikkelingen nemen ons steeds meer dingen uit handen, zodat we onze tijd nog ‘efficiënter’ kunnen inzetten. Hierdoor vergeten we vaak ons lichaam, dat langzaam kromt, piept en zucht.

Via een aantal laagdrempelige oefeningen verleggen we de focus van buiten naar binnen. We worden ons meer bewust van ons eigen lichaam, dat over een geheel eigen wijsheid én tempo beschikt. Als je beweegt, vindt er in je lichaam van alles tegelijkertijd plaats. Coördinatie, spierspanning, ademhaling, interactie met de omgeving, we luisteren, kijken, reageren…

Door (opnieuw) te vertrouwen op wat je lichaam al weet, te dúrven bewegen, ontstaat er ruimte voor een nieuwe beleving van tijd. Laat je verrassen door je eigen, kundige lijf en leden!


Slowing Down – The Body as a Guide | workshop by Aafke de Jong

In this workshop we stand still. Literally. Can we actually do that? Standing still? More and more is expected of us in less and less time. Rapid technological developments are taking more and more things off our hands, so that we can use our time even more efficiently. Because of this, we often forget about our body, which slowly bends, squeaks and sighs.

Through a number of accessible exercises we shift the focus from the outside to the inside. We become more aware of our own body, which has its own wisdom and pace. When you move, everything is happening in your body at the same time. Coordination, muscle tension, breathing, interaction with the environment, we listen, look, react…

By (again) trusting what your body already knows, daring to move, space is created for a new way to experience time. Let yourself be surprised by your own skilled body!