DEC
tue

21

WORKSHOP The Future of the Art School

Toward a Pluriversity of the Arts

Wednesday 3 November '21

ArtEZ Arnhem, Kraton building (Utrechtsestraat 85), ruimte K2.10(archive)

Host: Catelijne de Muijnck
English or Dutch (depending on the preference of the attendees)
Entrance is free, but please register via the registration form

Kijk voor de Nederlandse vertaling hieronder.

How might the art college of the future look, smell, sound, taste like? What values would you like to focus on, and how could you give expression to those values? What if you could dream, explore and make freely? During a workshop for students on November 3, we will explore possible new visions for higher art education while making. The workshop will be given by Els Cornelis.

The workshop invites you to radically rethink and generate ideas about possible new methods, processes and other relationships, structures and spaces. From an introductory meditative exercise in which we dream as big and concrete as possible about the art college that could be ideal for you, we continue with researching by making. Everything is possible: a prototype design, a 3D sketch, an architectural or musical (ambient) impression, a performance or an installation of objects. At the end of the workshop we will share the results of this research. The resulting material can be used in this project's publishing series - only with the consent of the participant, of course.

Please bring your own material
The material to bring along can be chosen as desired with only one restriction: it consists only of analogue (preferably sustainable or recycled) material, such as cardboard, rubber bands, coloured adhesive tape, string, markers, pieces of cloth, paper cups, garbage bags, ping-pong balls, rubber gloves, pieces of wood or plant material.

As part of the working group 'Roadmap to Equality in the Arts' and in collaboration with ArtEZ studium generale, Els Cornelis (HKU) and Catelijne de Muijnck (ArtEZ) are investigating the above questions. Material gathered from interviews and workshops will be incorporated into a series of articles published on APRIA, ArtEZ's online platform, in the spring of 2022.

WORKSHOP The Future of the Art School (Nederlandse tekst)

Hoe zou de kunsthogeschool van de toekomst er uit kunnen zien, ruiken, klinken, proeven? Welke waarden zou je centraal willen stellen, en hoe zou je uiting kunnen geven aan deze waarden? Wat als je vrijuit zou kunnen dromen, onderzoeken en maken? Tijdens een workshop voor studenten op 3 november, onderzoeken we al makend mogelijke nieuwe visies op het hoger kunstonderwijs. De workshop wordt gegeven door Els Cornelis.

De workshop nodigt je uit tot radicale heroverwegingen en het genereren van ideeën over mogelijk nieuwe methoden, processen en andere relaties, structuren en ruimtes. Van een inleidende meditatieve oefening waarin we zo groots en concreet mogelijk dromen over de kunsthogeschool die voor jou ideaal is, gaan we verder met het makend onderzoeken hiervan. Alles is hierbij mogelijk: een prototype ontwerp, een 3D schets, een bouwkundige of muzikale (sfeer)impressie, een performance of een installatie van objecten. Aan het einde van de workshop delen we wat dit onderzoek heeft opgeleverd. Het resulterende materiaal kan worden gebruikt in de publicatiereeks van dit project - dit uiteraard alleen met toestemming van de deelnemer.

Materiaal zelf meenemen
Het mee te nemen materiaal is naar wens te kiezen met slechts één restrictie: het bestaat enkel uit analoog (bij voorkeur duurzaam of gerecycleerd) materiaal, zoals karton, elastieken, gekleurd plakband, touw, stiften, lapjes stof, papieren bekers, vuilniszakken, pingpongballen, rubberen handschoenen, stukjes hout of plantenmateriaal.

In het kader van de werkgroep 'Roadmap to Equality in the Arts' en in samenwerking met ArtEZ studium generale onderzoeken Els Cornelis (HKU) en Catelijne de Muijnck (ArtEZ) bovenstaande vragen. Materiaal verzameld op basis van interviews en workshops wordt verwerkt in een serie artikelen geplaatst op APRIA, het online platform van ArtEZ, in het voorjaar van 2022.