Vivian Caccuri - De herkomst, politieke context en het sexleven van de mug

Monday 30 May '22

Stadkamer Zwolle → Zeven Alleetjes 1a, 8011 CV Zwolle(archive)

Host: Mirjam Zegers
English spoken

English below

Hoe een mug klinkt, dat weten we, en dat willen we meestal zo gauw mogelijk vergeten. Voor de Braziliaanse componist en geluidskunstenaar Vivian Caccuri begon bij het geluid van de vele muskieten in Brazilië een fascinerende zoektocht naar geschiedenis, biologie, politieke context en niet te vergeten: het geluid van de mug. Of van twee muggen die het goed hebben samen. In de afgelopen jaren heeft ze in opdracht van diverse biënnales en kunstinstellingen een reeks werken gemaakt waarin zij wel ongeveer alle aspecten van de mug belicht.

Op maandag 30 mei is zij online te gast in de reeks Kitchen Table Conversations. In de Stadkamer in Zwolle gaat zij in gesprek met studenten Klassieke Muziek en Illustration Design en iedereen die meer wil weten over de werkwijze van deze bijzondere componist, geluidskunstenaar en beeldend kunstenaar, die momenteel in Europa is ter voorbereiding van haar solotentoonstelling Mosquito Revenge in de Deense galerie Moen44.

UmWoOf7nfik
Je kunt hier alvast kennismaken met Vivian Caccuri.
0jA2mviAYEM
Hier vind je haar introductie van de illustrated lecture die ze maakte in opdracht van de Londens Delfina-stichting en die gepresenteerd werd tijdens Frieze LIVE.
Joep Christenhusz, onderzoeker bij het ArtEZ-lectoraat Theorie in de Kunsten, schreef in opdracht van November Music een gedreven, veelomvattend stuk over Vivian Caccuri’s werk. Dat vind je hier.

Vivian Caccuri schreef speciaal voor ArtEZ Studium Generale een blog. Die vind je hier.

Dit event sluit aan bij ons thema Lichaam en (on)Macht. Hoe zien we ons lichaam in de huidige samenleving? Wat is haar kracht en waar is het kwetsbaar? Hoe machtig of machteloos is het? In de serie Lichaam en (on)Macht gaan ArtEZ studium generale en het online kunstmagazine Mister Motley dieper op dit onderwerp in.

Vivian Caccuri - The origin, political context and sex life of the mosquito

We know what a mosquito sounds like, and we usually want to forget that as soon as possible. For the Brazilian composer and sound artist Vivian Caccuri, the sound of the many mosquitoes in Brazil started a fascinating search for history, biology, political context and last but not least: the sound of the mosquito. Or of two mosquitoes who are having a good time together.

In recent years she has made a series of works for various biennials and art institutions in which she sheds light on virtually all aspects of the mosquito.

On Monday 30 May she will be our online guest in the Kitchen Table Conversations series. In the Stadkamer in Zwolle she will enter into a conversation with students of Classical Music and Illustration Design and anyone who wants to know more about the working method of this special composer, sound artist and visual artist, who is currently in Europe in preparation for her solo exhibition “Mosquito Revenge” in the Danish gallery Moen44.
UmWoOf7nfik
You can already get to know Vivian Caccuri a little here.
0jA2mviAYEM
Here you will find her introduction to the illustrated lecture she made for the London Delfina Foundation and which was presented during Frieze LIVE.
Joep Christenhusz, researcher at the ArtEZ Professorship Theory in the Arts, wrote a passionate, comprehensive piece about Vivian Caccuri's work for November Music. You will find that here (English below).

Vivian Caccuri wrote a blog especially for ArtEZ Studium Generale.
You can read it here.

This event reflects our theme Body and Power(lessness). How do we view our bodies in today's society? What is her strength and where is she vulnerable? How mighty or impotent is she? In the series Body and Power(lessness), ArtEZ studium generale and the online art magazine Mister Motley delve deeper into this subject.