Track 2024-2: POWERTOOLS

Online cursus over Kunst & Diversiteit

Tuesday 12 March '24 → Tuesday 26 November '24 ArtEZ Arnhem & online
18.45-21.00 uur

English below

De nieuwe track van ArtEZ Honours Lab, door Sharon Stewart, Lenn Cox en Saskia Korsten, is gebaseerd op de Studium Generale publicatie Powertools.

POWERTOOLS: een online cursus over Kunst & Diversiteit


Ben je in je dagelijks leven en in je artistieke werk betrokken bij en gedreven door kwesties die te maken hebben met het vormgeven van een inclusieve omgeving, binnen je werk en gemeenschappen, nu en in de toekomst? Wil je diep nadenken en handelen over wat "we" bedoelen met diversiteit, en ben je op zoek naar een plek waar je respectvol kunt delen en luisteren?


De tracks gaat in maart van start en staat open voor alle studenten.

ArtEZ Honours Lab

Het Honours Lab biedt door het jaar heen verschillende tracks aan, die je naast je reguliere studieprogramma kunt volgen. Het zijn uiteenlopende, verdiepende trajecten waarin je aan de slag gaat met actuele theorieën, praktijken en vormen van onderzoek. Track 2024-02 is gebaseerd op de publicatie en online course die Studium Generale in 2023 publiceerde.

Powertools publicatie en online course

Vorig academiejaar heeft een werkgroep binnen Studium Generale de publicatie Powertools gepubliceerd en daarbij een begeleidende online course ontwikkeld. Honours Lab neemt nu dit materiaal als uitgangspunt en zal verschillende onderwerpen bespreken en, belangrijker nog, actief te verkennen.

Denkend met deze Powertools zullen we ons tijdens deze track inzetten om - samen - te (onder)leren over "diversiteit en inclusie in de kunststudio of het klaslokaal". Ook zullen we "de behoefte aan een nieuwe taal om te spreken over kunst en inclusie en strategieën om dit te doen in het maakproces" samen verder onderzoeken.
(citaten afkomstig uit de inleiding van de Powertools Publicatie zie Powertools Introduction)


Powertools & Deep Listening®

Deze track probeert een gevoel van respectvolle en zorgzame gemeenschap op te bouwen door ruimte te geven voor bodymind bewustzijn, vertragen, luistermeditaties geïnspireerd door de Deep Listening® praktijk van Pauline Oliveros, en respectvolle deelname en delen. Dit betekent dat bepaalde beslissingen, zoals de manier waarop je je leerproces wilt delen en de cursus wilt afronden, samen worden genomen naarmate de cursus vordert.

Deadline aanmelding: donderdag 29 februari ’24, 12 uur.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 12 maart, locatie ArtEZ Arnhem, 18.45 - 21.00 uur, ruimte volgt.

Meer informatie en hoe je je kunt aanmelden, vind je op ArtEZ Honours Lab website:

ArtEZ Honours Lab
View the online publication: Powertools: Artistic Strategies for Social Change
Image by Corine van der Wal / RIsowiso
View the online course: POWERTOOLS, an Online Course about art and diversity
Image by Corine van der Wal / RIsowiso
The Honours Lab is pleased to announce another new track starting in March 2024. The tracks are open to all students.

Track 2024-2: POWERTOOLS: an online course about Art & Diversity


In collaboration with ArtEZ Studium Generale

Are you engaged and driven in your daily life and artistic work by issues related to shaping an inclusive environment, within your work and communities, now and in the future?

Would you like to deeply think and act on what “we” mean with diversity, and are you looking for a place where you can respectfully share and listen?

Did you notice the Powertools and feel curious but have not yet had the right moment to dive deeper?

This Honours Lab track offers that space and shared discussion. We will use our time together to discuss and, most importantly, actively explore the various topics offered in the Powertools: An online course about art and diversity, an initiative of ArtEZ Studium Generale.

Thinking with these Powertools, we would like to commit to (un)learning – together – about “diversity and inclusion in the art studio or classroom” and “the need for a new language to speak about art and inclusion and strategies to do so in the making process”. (Isis Freitas Vale Germano, Introduction).

This track seeks to build a sense of respectful and caring community through giving space for bodymind awareness, slowing down, listening meditations inspired by Pauline Oliveros’ Deep Listening® practice, and respectful participation and sharing. This means that certain decisions, such as how you would like to share your learning processes and finalize the course, will be made together as the course progresses.

For a more detailed track description and how to apply, visit Honours Lab site.

Deadline application: Thursday 29 April ’24, 12 h.
The first meeting will take place on 12 March, location ArtEZ Arnhem, 18.45 - 21.00 h., space to follow