APR
tue

07

tue

14

wed

15

fri

17

MAY
thu

28

Poetic Climate Justice & Indigenous Futurism - ZAL IN EEN ANDERE VORM PLAATS VINDEN

Over racisme in de klimaatbeweging en hoe kunst en science fiction dit kunnen veranderen, activistische leesgroep met Chihiro Geuzebroek

reading groupTuesday 7 April '20

WALTER books, Arnhem → Looierstraat 43, 6811 AV Arnhem19.00 - 21.00 hrs.

Host: Catelijne de Muijnck
Dutch and English spoken
Admission is free, just register below


Filmmaker en klimaatrechtvaardigheidsactivist Chihiro Geuzebroek zal in deze aflevering van de leesgroep een inleiding geven over Poetic Climate Justice & Indigenous Futurism, een analyse van de klimaatcrisis als een koloniale crisis met dekoloniale oplossingen. We zullen verschillende inheemse artivistische (artist + activist) uitdrukkingen onderzoeken, van banners tot slogans tot liedjes tot inheemse cli-fi (klimaatfictie). En een oefening doen met het schrijven van slogans over klimaatrechtvaardigheid.

Chihiro Geuzebroek werkt aan het herstellen van en het op een ander manier vertellen over onze relatie met de aarde en met elkaar. Ze doet dat in films, dekoloniaal klimaatactivisme, het voeren van campagnes, spoken word performances, songwriting en door er over te spreken in het openbaar. Haar onderwerpen gaan meestal over de wederopbouw van inheemse naties en klimaatrechtvaardigheid. Ze is regisseur-producent van de speelfilm Radical Friends, voormalig campagneleider van de politieke partij BIJ1 en medeoprichter van Climate Liberation Bloc. Momenteel werkt ze aan een scenario voor een science fiction film die beschrijft hoe in de VS de eerste inheemse president aan de macht komt. Ook schreef ze recent het themalied voor de Shell Must Fall-campagne. De videoclip wordt gelanceerd in maart 2020.

Geuzebroek is een Boliviaans-Nederlandse vrouw wiens toegang tot de inheemse wortels van Quechua werd verbroken toen zij opgroeide in Amsterdam. Al sinds de basisschool denkt ze na over kolonialisme en imperialisme en is ze geïnteresseerd in dekoloniaal activisme en vredesbewegingen.

Over haar film Radical Friends zegt ze: "Vaak zie je dat ‘inheems cultuur’ gereduceerd wordt tot klederdracht of tot muziek. Mijn film wordt een manier om een hele rijke wereld, zowel innerlijk als maatschappelijk, te laten zien tussen twee mensen die aan het helen zijn van koloniale wonden. Wat begon als een side thing is inmiddels mijn main thing geworden, namelijk om via inheemse perspectieven de wereld te begrijpen en dat in te brengen in de klimaatbeweging. Ik ben geïnspireerd door cli-fi of wel climate fiction, een nieuw soort sci-fi waarin klimaat de grootste indicator is voor de futuristische wereld. Ook ben ik geïnspireerd door indigenous futurism, een inheems futuristisch perspectief uit de literatuur. Inheemse perspectieven hebben bij uitstek visie op hele andere politiek, hele andere relaties en een hele andere wereldconceptualisatie. Wie zijn wij? Wat doen we hier? Waartoe zijn we hier op aarde? En hoe verhouden we ons tot elkaar? Dit heeft me gemotiveerd om buiten de gebaande lijnen te gaan. Bestaande oplossingen kijken vooral hoe we een groene markt kunnen maken en groen kunnen produceren, maar door overal een lik verf groen overheen te gooien, verandert er eigenlijk niks aan onze wereldeconomie of ecologie, of met onze relatie met de aarde en met elkaar."

De film Radical Friends ging in première in Bolivia op het Human Rights Film-festival, waar hij in 2014 de Bolivian feature jury award won. Hij werd tevens geselecteerd voor festivals in Colombia, Uruguy, Canada, Tsjechië en beleefde zijn Nederlandse première in World Cinema Amsterdam. Geuzebroek organiseerde verder twee dekoloniale poëzieshows; één in Perdu en één in Pakhuis de Zwijger (2020).

Ter voorbereiding / To prepare

1: Watch film Radical Friends // review
2: read page 1-6 of All Our Relations - native struggles for land and Life by Winona Laduke (see pdf below). This book is from 1999. Winona Laduke has run as vice-presidential candidate for US elections with Ralph Nader for the greens twice. She is author of 9 books and program director of Honor the Earth
3: Optional extra watch Indigenous protest songs
Prolific The Rapper x A Tribe Called Red - Black Snakes
Supaman - Miracle feat. Maimouna Youssef

In English

Filmmaker and climate justice activist Chihiro Geuzebroek will start this edition of the activist reading group with an introduction on Poetic Climate Justice & Indigenous Futurism, her analysis of the climate crisis as a colonial crisis with decolonial solutions. We will trace different Indigenous artivist (artist + activist) expressions from banners to slogans to songs to indigenous cli-fi (climate fiction). And we will do an exercise around writing climate justice slogans.

Chihiro Geuzebroek works to restore and restory our relationship with earth and each other. She does so in the capacity of film, decolonial climate justice activism, campaigning, public speaking, songwriting and spoken word. Subjects tend to orbit around rebuilding native nations and climate justice. She is Director Producer of the feature film Radical Friends, former campaign manager of the political party BIJ1 and co-founder of Climate Liberation Bloc. She is currently working on an Indigenous futurist screenplay situated in the US when the first Indigenous president comes to power. Recently she wrote the theme song for the Shell Must Fall campaign. The video clip will be launched in march 2020. She has also produced two decolonial poetry shows; one in Perdu and one in Pakhuis de Zwijger (2020).

Geuzebroek is a Bolivian-Dutch woman whose access to Quechua Indigenous roots were severed growing up in Amsterdam. She has been interested in decolonial activism and peacemaking since she was in primary school.

About the film Radical Friends she says: "It spurred from a desire to connect the dots between decolonial struggle and climate politics and personal experiences of feeling alienated in the world I lived in. My ambition was to share an activist coming of age story that didn’t result in death like ‘Motorcycle diaries’ or ‘Into the wild’. I wanted the radical honesty of a personal story like the animation film ‘Persepolis’. I wanted the personal transformation connected with friendship building like the documentary ‘Shut up and sing’. I wanted to see Quechua people on a big screen. I didn’t want to be didactic but showed lived everyday activism. I wanted something that no Dutch broadcast would finance. So I self financed and found people who invested a lot in kind and services."

The film premiered in Bolivia at the Human Rights Film festival where it won best Bolivian feature jury award in 2014. It was also selected for festivals in Colombia, Uruguy, Canada, Czech Republic and had its Dutch premiere at World Cinema Amsterdam.

Meer informatie/more information


subscribe