Nora Fischer – The Leap

Renewed artistry in times of silence

Friday 10 November '23 Academiehuis Grote Kerk Zwolle, Consistoriekamer, Grote Markt 18, Zwolle
(archive)

taal: English
The Secret Diary of Nora Plain. Photo: Nichon Glerum

Vocalist Nora Fischer has achieved what many musicians at the conservatory dream of. She traveled the world and performed on major stages in New York, Paris and Amsterdam. And then she lost her voice. Her body sabotaged further participation in a world of superlatives, top performances and glorious successes. It had been clear to Nora for a long time that she did not quite fit the mold that the music industry, consciously or not, has prepared for great talents. She searched for, and found, a way back to a world that she wanted to make her own, quite literally with her own productions, in which she cuts across times and genres.

Together with director Titus Muizelaar she made a (spoken!) performance about her personal journey: The Leap. On Friday 10 November, Nora Fischer will be in Zwolle. She presents parts of her performance to Classical Music students from the ArtEZ Conservatory and other attendees, followed by a conversation.

There are three time slots:

12.15pm-1.30pm
1.45pm-3pm
3.15pm-4.30pm

The meetings are free and open to everyone. Due to limited space, registration is required.


In a series of publications and programmes, ArtEZ Studium Generale and Mister Motley are investigating the effects of time (pressure) on making. For how do we ensure that making does not also increasingly fall prey to the laws of capitalisation? Can we make time, time for not-knowing as a productive force? In what ways can we resist, activistly make time, break through what we collectively perpetuate? Can time be a creative tool?
B2TEv8XE_T4
Nora Fischer in The Only One by Louis Andriessen, New York

Nora Fischer - De Sprong

Hernieuwd kunstenaarschap in tijden van stilte

Vocaliste Nora Fischer heeft bereikt waar veel musici op het conservatorium van dromen. Ze reisde de wereld over en stond op de grote podia in New York, Parijs en Amsterdam. En toen raakte zij haar stem kwijt. Haar lichaam saboteerde verdere deelname aan een wereld van superlatieven, topprestaties en glansrijke successen. Voor Nora was al langere tijd duidelijk dat zij niet helemaal paste in de mal die de muziekindustrie, al of niet bewust, klaar heeft liggen voor grote talenten. Zij zocht, en vond, een weg terug naar een wereld die zij tot de hare wilde maken, vrij letterlijk ook met eigen producties, waarin zij dwars door tijden en genres heen banjert.

Samen met regisseur Titus Muizelaar maakte zij een (gesproken!) voorstelling over haar persoonlijke reis: De Sprong. Op vrijdag 10 november is Nora Fischer in Zwolle. Ze presenteert delen uit haar voorstelling en gaat in gesprek met studenten Klassieke Muziek van het ArtEZ Conservatorium en andere aanwezigen.

Er zijn drie tijdstippen:

12.15-13.30 uur
13.45-15.00 uur
15.15-16.30 uur

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Vanwege de beperkte ruimte is inschrijving gewenst.
In een serie publicaties en programma’s onderzoeken ArtEZ Studium Generale en Mister Motley de effecten van tijd(sdruk) op het makerschap. Want hoe zorgen we ervoor dat niet ook het makerschap steeds meer ten prooi valt aan de wetten van de kapitalisering? Kunnen we tijd maken, tijd voor het niet-weten als productieve kracht? Op welke manieren kunnen we weerstand bieden, activistisch tijd maken, doorbreken wat we met elkaar in stand houden? Kan tijd een creatief instrument zijn?