Lezing Saundra Williams

Een persoonlijke reflectie; de impact van het koloniaal verleden op ons huidige leven

Friday 28 June '24 Theaterzaal 1 in het Theatrium-gebouw
(archive)

taal: Engels
for English scroll down

Saundra Williams, Cultural Changemaker en Community Specialist, reflecteert op de impact van het koloniaal verleden op ons huidige leven. De lezing stemt tot nadenken over de vraag: hoe word jij beïnvloed door het koloniaal verleden en wat kan jij doen om onderdeel te zijn van een transitie naar een gelijkwaardige maatschappij?
Saundra Williams:
De doorwerking van het slavernijverleden heeft een diepgaande impact op het leven van mensen, zelfs tot op de dag van vandaag. Het verleden van slavernij heeft geleid tot structurele ongelijkheid, institutioneel racisme en intergenerationele trauma's. Dit heeft invloed op verschillende aspecten van het leven, zoals economische kansen, sociale interacties, mentale gezondheid en culturele identiteit. Deze doorwerking kan worden gezien in zaken als ongelijke toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, discriminatie op de arbeidsmarkt, politiegeweld tegen minderheden, en het voortbestaan van stereotypen en vooroordelen. Het erkennen van deze doorwerking en streven naar rechtvaardigheid en gelijkheid zijn cruciaal voor het aanpakken van de erfenis van het slavernijverleden en het creëren van een meer rechtvaardige samenleving.​ In mijn lezing zal ik vanuit mijn persoonlijke ervaring de verbinding leggen tussen het koloniale verleden en de impact daarvan op onze maatschappij.

Onderaan deze pagina kun je je aanmelden voor deze lezing.

En via deze link kun je je ook opgeven voor de lunch


A public presentation by Cultural Changemaker and Community Specialist Saundra Williams

Saundra Williams is a Cultural Changemaker and Community Specialist. In this talk she will reflect on the impact of our colonial past on our lives today, and prompt us to think along with her and ask: How are we affected by the colonial past and what can we do to be part of a transition to an equitable society?

A personal reflection; The impact of the colonial past on our lives today

“Reflecting on the impact of our colonial history, it's clear that its consequences continue to profoundly affect people's lives. The legacy of slavery has led to structural inequalities, institutional racism, and intergenerational trauma. These issues affect various aspects of life, including economic opportunities, social interactions, mental health, and cultural identity. The legacy is visible in the unequal access to education and healthcare, employment discrimination, police violence against minorities, and persistent stereotypes and prejudice. Recognizing these ongoing effects and actively seeking justice and equality are vital in addressing the remnants of our colonial past and building a more equitable society. In my lecture, I will make the connection between the colonial past and its impact on our society from my personal experience. The lecture will prompt a reflection on the question: how are you affected by the colonial past and what can you do to be part of a transition to an equal society.”