MAY
mon

30

Leesgroep Het Lichaam en (on)macht - met Jules Sturm (online)

Aflevering 2

reading groupWednesday 1 December '21

online event(archive)

Host: Catelijne de Muijnck
English and Dutch spoken
Toegang is gratis, wel graag inschrijven via het inschrijfformulier zodat wij een Teams-uitnodiging kunnen sturen.

Op woensdag 1 december organiseren ArtEZ studium generale en Mister Motley de tweede leesgroep van dit collegejaar rondom het jaarthema Lichaam en (on)macht. Na schrijver Dagmar Bosma, nodigen we dit keer kritisch denker en docent aan verschillende kunstacademies Jules Sturm uit. Tijdens de leesgroep bespreekt zij het kwetsbare lichaam in de kunst. Hoe wordt dit lichaam gerepresenteerd? En wat doet het kijken naar kwetsbare lichaam in kunstwerken met de ervaring van je eigen lichaam? Wat is kwetsbaar kijken?

Sturm schreef als voorbereiding een tekst over twee kunstwerken van Marc Quinn. In het theoretische essay Kwetsbaar kijken probeert zij antwoorden te vinden op de vragen: Hoe verhouden kunst, handicap en kwetsbaarheid zich op constructieve wijze tot elkaar? Hoe kan 'handicap' niet alleen de manier waarop we ons voelen veranderen, maar ook de manier waarop we kijken naar anderen, naar onszelf en naar de kunst die we maken?

De leesgroep vindt online plaats op woensdag 1 december van 19.00 tot 21.00. Wil je deelnemen aan deze avond? Geef je dan gratis op via onderstaand inschrijfformulier zodat wij je een Teams-uitnodiging kunnen mailen. Tijdens de leesgroep wordt Engels en Nederlands gesproken.

Lees ter voorbereiding het essay Kwetsbaar kijken.

Reading Group Body and Power(lessness) with Jules Sturm

On Wednesday 1 December ArtEZ studium generale and Mister Motley organize the second reading group of this academic year around the annual theme Body and power(lessness). After writer Dagmar Bosma, this time we invite critical thinker and teacher in several art schools Jules Sturm. During the reading group she discusses the vulnerable body in art. How is this body represented? And how does looking at the vulnerable body in works of art affect the experience of your own body? What is vulnerable looking?

In preparation, Sturm wrote about two works of art by Marc Quinn. In the theoretical essay Vulnerable Looking she tries to find answers to the questions: How do art, disability and vulnerability relate to each other in a constructive way? How can 'disability' change not only the way we feel, but also the way we look at others, at ourselves and at the art we make?

The reading group will be online on Wednesday 1 December from 19.00 to 21.00. Do you want to participate in this evening? Register for free via the registration form below and we will send you a Teams invitation.

Read in preparation the essay Vulnerable Looking.
Marc Quinn, Breath, 2012/2013, Venice
Marc Quinn, Alison Lapper Pregnant, 2005-2007, London