MAY
mon

23

mon

30

Cracking the code

Working Conference

conferenceFriday 15 November '19

Theatrium ArtEZ Arnhem(archive)

Host: Mirjam Zegers
(voornamelijk) Nederlands gesproken
voor docenten, medewerkers en studenten van alle educatieve opleidingen van ArtEZ

Wat heeft een artist-educator nodig om te werken met groepen van hoge diversiteit in etniciteit, gender, klasse en cultuur-maatschappelijk achtergrond? Past ons kunstonderwijs nog bij de samenleving van vandaag?

Tijdens de werkconferentie Cracking the Code onderzoeken vertegenwoordigers van de docentenopleidingen, de masters en het lectoraat van ArtEZ samen met ArtEZ studium generale welke veranderingen er nodig zijn en wat we allemaal zelf kunnen doen.

We gaan het hebben over kunsteducatie, community arts en onze eigen blind spots. Ook delen we de resultaten van de ArtEZ-projecten en onderzoek, als stof tot nadenken en inspiratie door mooie voorbeelden. Die zal ook volop aanwezig zijn in workshops en inspiratielezingen met good practices en discussies met studenten, docenten en kunstenaars.

Gastsprekers:
Abdul Aziz Diallo, Chantal Suissa-Runne, Floor van Woensel met Het Dorp, Eef Veldkamp, Elmar Noteboom, Emiel Copini, Ilse Oostvogels, John Johnston, Lucas Dols, Nancy Jouwe, Pomme Willemse en vertegenwoordigers van studentenprojecten.

Programma

9.30 uur: Inloop
10.00 uur: Opening Floor van Woensel met Het Dorp - KAAL 1.0
10.20 uur: Welkom door Maarten Bremer en Wilhelm Weitkamp
10.40 uur: Keynote Chantal Suissa-Runne
11.10 uur: Entr'acte Pomme Willemse: De Kleurrijken
11.20 uur: Keynote Ira Kip
vanaf 12:30 uur: Workshops
14.00 - 14.15 uur: Pauze
vanaf 14.15 uur: Workshops
15:45 uur: Borrel
16.00 uur: Presentatie resultaten Maarten Bremer

Keynotes

Keynote Chantal Suissa-Runne:
Diversiteit en inclusie in het onderwijs: van representatie naar participatie

Diversiteit en inclusie zijn veelgebruikte termen in zowel de publieke als de private sector. Maar wat betekenen ze eigenlijk in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat je de diversiteit die je binnenhaalt binnen het onderwijs en de kunsten, ook daadwerkelijk tot bloei laat komen? Op welke manier zorg je dat de ontmoeting tussen verschillende mensen leidt tot verbinding en creativiteit in plaats van angst en polarisatie? En waarom is een uitnodiging voor het feestje alleen niet voldoende? Graag bespreek ik naast de uitdagingen een aantal positieve praktijkvoorbeelden.

Keynote Ira Kip
Wat win je wanneer je onderdeel wordt van een systeem of een instituut?

Wat is gender-identiteit en hoe kunnen wij onze gender-normen opnieuw bepalen in de 21ste eeuw?
Theatermaker Ira Kip maakt de voorstelling Shrew Her, die zich aandiende nadat president Obama in 2015 de wet voor ‘same-sex marriage’ had getekend. In Nederland was het homohuwelijk natuurlijk al mogelijk sinds 2001. De vraag rijst in hoeverre bestaande traditionele westerse systemen, zoals wij die kennen, nog toepasbaar zijn in onze samenleving én in de LGBTQ+ gemeenschap. Hoe inclusief zijn onze orthodoxe tradities? Met deze vraag en persoonlijke verhalen maakt Ira Kip een vertaalslag naar het toneel en gaat zij een dialoog aan vanuit een blik die nog te vaak onderbelicht is in de culturele sector.

Workshops

12:30 - 15:45 uur: Nancy Jouwe: Mapping Slavery (moderator: Lex Prinzen)
In deze workshop gebruiken we de noties van ontleren, het cultureel archief en counter narratives als startpunten om in de Nederlandse koloniale geschiedenis te duiken en deze te verbinden aan onze eigen persoonlijke geschiedenissen. Na een theoretische introductie gaan we werken met onze eigen kennis en geschiedenis als basis. We koppelen dit aan verschillende vormen van het archief en maken tijdslijnen en brengen informatie letterlijk en figuurlijk in kaart. Met deze exercitie maken we een connectie met verschillende kennisvelden en met onszelf als agents of history met een interesse in sociale verandering. De workshop wordt gegeven door Nancy Jouwe, projectleider van het publieksgeschiedenis project Mapping Slavery. Ze heeft (delen van) deze workshop eerder gegeven in Lidiche Haus in Bremen, Salihara in Jakarta en Basis voor Actuele Kunst (BAK) in Utrecht.

12:30 - 15:45 uur: Lucas Dols: Sounds of Change (moderator: Mirjam Zegers)
Sounds of Change opereert vanuit de stellige overtuiging dat in iedere groep en ieder persoon creativiteit en eigenheid schuilen. Die uniciteit maakt ontwikkeling mogelijk. Sterker nog, het is een proces waarin iedereen onmisbaar is. Er is namelijk een groot verschil tussen mee-doen en mee-maken. Mee maken in een creatief proces vormt de sleutel omdat het inclusief en verbonden is. Als je gaat improviseren en creëren in een groep, draagt iedereen medeverantwoordelijkheid. Er wordt een beroep gedaan op de creativiteit en het oplossend vermogen van elke deelnemer. In deze workshop gaan we stapsgewijs een creatief proces door en werken we samen naar een gemeenschappelijk einddoel. Hoe dat gaat? There’s only one way to find out...

12:30 - 15:45 uur: Lisa Hu: Burgerschapsspel Terra Nova Minimaatschappij (moderator: Elsbeth Veldpape)
Wil jij de grote uitdagingen van de samenleving wel eens van een andere kant bekijken? En het gesprek aangaan met iemand die misschien wel heel anders denkt? Kom dan het burgerschapsspel spelen! Met Terra Nova Minimaatschappij maak je de wereld waar je zelf in zou willen wonen. Jouw team staat aan het roer van een nieuwe samenleving, terwijl een verhaallijn je moreel kompas op de proef stelt. Het houten spelmateriaal maakt de complexe vraagstukken tastbaar. Zo kan iedereen meedoen. Hoe ziet jouw wereld eruit?

12:30 - 14:00 uur: Emiel Copini en Eef Veldkamp: onderzoek Cracking the Code (moderator: Allard Koers)
In opdracht van ArtEZ deden Emiel Copini en Eef Veldkamp onderzoek naar diversiteit en inclusie bij ArtEZ. Bij de educatieve opleidingen bekeken zij sociaal geëngageerde artistieke praktijken, die zowel spiegel als venster kunnen zijn. In dit kijken naar binnen en naar buiten, stuitten zij voortdurend op ambiguïteiten. Tijdens hun sessie wordt de doos van Pandora geopend, maar wellicht ook snel weer gesloten. Dat is aan de deelnemers. Aan de hand van enkele casussen gaan zij met de deelnemers in gesprek over de vraag hoe goede intenties en werkelijke impact misschien ooit samen kunnen komen.

12:30 - 14:00 uur: Ira Kip: You are only as innovative as you are inclusive (moderator Leontine Broekhuizen)
In deze workshop deelt Ira Kip inzichten en ervaringen die geleid hebben tot haar werkmethode en de impact daarvan. Ook zal zij tools aanreiken waarbij het thema INCLUDE, in de breedste zin van het woord, centraal staat. Hoe betrek je de ander in een ruimte waarin die zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn en zijn persoonlijk verhaal te delen, opdat er verbinding en wederzijds begrip ontstaat?


12:30 - 14:00 uur: Docent Dans (moderator: Jenneke de Beer en Christianne van Leest)
De opleiding bachelor Docent Dans van ArtEZ leidt studenten op voor verschillende werkvelden. Traditioneel voor het binnenschoolse en het buitenschoolse werkveld en inmiddels ook voor het “community werkveld”. Een uitdagend werkveld waarin het sociale, emancipatorische, gezondheidsbevorderende of maatschappelijke aspect voorop staat en dat niet traditioneel binnen een school of een dansschool plaatsvindt maar eerder in gezondheidscentra, AZC’s, op straat of nog te bedenken en ontdekken omgevingen in de samenleving. De opleiding vindt dit werkveld heel belangrijk omdat ze graag ziet dat de rol van dans in de maatschappij groter wordt. Dans heeft immers een positieve invloed op het fysieke en sociale welzijn van mensen; dans laat mensen op een andere manier naar zichzelf, anderen, kunst en de wereld kijken. Een hedendaagse docent dans van ArtEZ bezit de kennis en vaardigheden om aan alle doelgroepen, in iedere situatie en met gevarieerde doelen effectief en inspirerend les te geven. In deze workshop presenteren studenten eigen projecten. Met bijdragen van Jenneke de Beer, Christianne van Leest, Eva Boer en Jule Rapp.

Jenneke de Beer en Christianne van Leest
Dans en muziek is mogelijk voor iedereen, zolang je maar out-of-the-box durft te denken en focust op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Jenneke de Beer en Christianne van Leest nemen je in deze korte lezing mee in hun ervaringen, struggles en overwinningen binnen het inclusieve dans- en muziekwerkveld.

Eva Boer, Annabel Barends en Jule Rapp
Elk mens brengt kaders met zich mee en elk nieuw kader geeft nieuwe inspiratie. Juist door onderlinge verschillen kun je van elkaar leren. Door elkaars bijzonderheden waar te nemen, kan je tot nieuwe ideeën komen.
Eva Boer, Annabel Barends en Jule Rapp tonen en bespreken twee verschillende samenwerkingen. De eerste is een samenwerking tussen twee studenten van Docent Dans en een gastdanser met autisme-spectrumstoornis. Het is een gelijkwaardig maakproces waarbij elke danser tot zijn recht komt. De andere samenwerking is een stuk gemaakt met z’n drieën dat in een duet eindigt.

12:30 - 14:00 uur: Ilse Oostvogels en Adul Aziz Diallo: BOYS DON’T CRY / BOYS DO
BOYS DON’T CRY / BOYS DO is een theatervoorstelling over leven versus overleven. Een voorstelling met drie acteurs – twee jongeren die gevlucht zijn uit resp. Guinée en Iran en een oudere, Nederlandse professionele acteur – althans, dat is de bedoeling. Zowel in het maakproces als in de voorstelling was en is hun aanwezigheid immers niet gegarandeerd. In deze workshop geven de regisseur en één van de acteurs ons een inkijk in het maakproces van de documentaire voorstelling BOYS DON’T CRY / BOYS DO. Je krijgt de documentaire over het maakproces te zien, gaat in gesprek en krijgt concrete voorbeelden van hoe er in dit proces is gewerkt.

14:15 - 15:45 uur: Louise Autar: Post Colonial Studies (moderatoren: studenten Honours Programme Kim Kamilla Jäger en Rosan Quattrocchi)
De focus tijdens deze workshop ligt op de fundamenten van de koloniale en postkoloniale theorie. Wie heeft de macht om te dekoloniseren en wat betekent dit? Hoe worden we ons bewust van bestaande structuren en machtsrelaties. Deze workshop wordt georganiseerd door studenten van het Honours Programme, die onderzoek doen naar dekolonialisatie van het kunstonderwijs binnen ArtEZ. Zij hebben als gastspreker Louise Autar uitgenodigd. Louise Autar zal eerst ingaan op enkele concepten, zoals intersectionaliteit, machtsrelaties, ‘witheid’. Daarna gaan we in kleine groepjes deze concepten aan de eigen werkpraktijk verbinden. Er zal ruimte zijn voor het delen van ervaringen, zodat een gesprek ontstaan vanuit verschillende perspectieven.

14:15 - 15:45 uur: Elmar Noteboom: InDifferent
Scholen stampen leerlingen vol met kennis die niet interessant of noodzakelijk is. Leerlingen worden overspoeld met toetsen. Er is nauwelijks aandacht voor persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op een middelbare school vlakbij Arnhem zijn leerlingen en hun kunstdocent in actie gekomen voor diversiteit. Want op scholen heerst nog steeds een sterk bepalende norm. Anders-zijn betekent genegeerd of gepest worden. De school doet er weinig aan, daarom doen leerlingen het nu zelf. Ze noemen zichzelf InDifferent en ze organiseren acties, evenementen en activiteiten rondom kunst en taal. Het doel is zelfontwikkeling, nieuwe vrienden maken en bewustzijn verspreiden. Inmiddels bereiken ze hiermee ook andere scholen, instellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid. Kunstdocent Elmar Noteboom vertelt alles over InDifferent en neemt zijn leerlingen mee.

14:15 - 15:45 uur: iMAE: John Johnston en Marloes Verhoeven: Understanding Change
CHANGE is hard – NEVER easy
Turn on the TV, the radio, read a newspaper, listen to the streets and you would be forgiven for thinking the world is falling apart. You would also be forgiven for thinking that change is impossible.
YET
In the last 40 years we have seen the end of one of the most oppressive social engineering projects in human history – Apartheid, we have seen the fall of the Berlin Wall and an end to Stalinistic Communism, we have witnessed an African American elected as president of the United States. And after over 400 years of pain, hatred, mistrust and war we have seen the construction of a Peace agreement between the British and the Irish.
BUT
What was it that made these positive changes possible? And why do we still feel we can’t do anything to change the world?
IN OTHER WORDS
HOW do we DO CHANGE???

14:15 - 15:45 uur: Pomme Willemse: De Kleurrijken (moderator: Cormac Burmania)
Pomme Willemse - zelf student aan ArtEZ - deed tijdens haar afstudeerproject een poging om een groep mensen, allemaal wonend in hetzelfde flatgebouw, dichter bij elkaar te brengen. Gewapend met een cameraman en een open blik maakte ze met dertien van deze bewoners een kleurrijke, artistieke documentaire. In deze workshop zal Pomme delen van deze film laten zien en haar ervaringen in het sociaal-artistiek werken, delen. Maar ook gaat ze graag in gesprek: Hoe kun je in co-creatie met niet-kunstenaars op een manier werken waarin artisticiteit en plezier gelijkwaardig zijn? Hoe zet je kunst in om een verscheiden groep mensen samen te brengen?