ArtEZ studium generale organiseert op en rond 9 november 2017

Revolte

N.B. Dit programma heeft al plaatsgevonden. 

‘The revolution will be live’, klinkt het in de intro van het 6de seizoen van de populaire, op de actualiteit gebaseerde televisieserie Homeland. Op het Avdi plein in het centrum van Athene staat in het kader van de internationale kunsttentoonstelling Documenta een ‘Monument to Revolution’. Uit luidsprekers klinkt een collectieve speech van antifascistische actiegroepen uit heel de wereld. In 90 steden in Rusland ging men recent massaal de straat op om te protesteren tegen corruptie. Is het toeval dat het V&A in Londen recent een blockbuster organiseerde over de impact van de kunst, muziek, design en politiek activisme van de late jaren ’60? Dat Homeland de jaren ’70 rapper avant la lettre Gil Scott-Heron aan het woord laat*? Is er honderd jaar na de Russische Revolutie weer sprake van een revolutionair elan?

Tijden zijn roerig. De maatschappij is sterk verdeeld over de juiste aanpak van problemen. Het democratische stelsel staat onder druk. Energiebronnen raken op en het milieu verkeert in crisis. De roep klinkt steeds breder en luider om in opstand te komen tegen de situatie in de wereld en de heersende ideologieën. Al in 1951 schreef de Franse schrijver-filosoof Albert Camus in L’Homme Révolté dat de opstand of revolte ‘existentieel’ is en ‘de adem van de levensenergie’. Maar ook gevaarlijk want hoewel revoluties een omkering betekenen, uiteindelijk leiden ze tot een situatie waarin andere machthebbers – als het tegenzit – andere tegenstanders vermoorden.

Op 9 november onderzoekt ArtEZ studium generale het verlangen om de wereld verregaand te veranderen. Maar wat veranderen en hoe doe je dat? Zoals in de jaren ‘80 met hanenkam en leren jas op de barricaden? Als individu of kan alleen een grote meerderheid een revolutie in gang zetten? De vraag is ook of kunst en design een even grote rol kunnen spelen als 100 jaar geleden tijdens de Russische Revolutie. Kan een boek, een theaterstuk of lied een revolutie ontketenen? En wat hebben we geleerd van de Arabische lente, die een revolutie 2.0 moest zijn, maar volgens velen een mislukte onderneming is gebleken? We onderzoeken welke voorwaarden aan de basis liggen van een geslaagde revolutie, welke tools je ter beschikking staan, wat de uitdagingen zijn.

How to start a revolution: zit de revolutie in jou?

*Gil Scott-Heron gebruikte de zin in zijn populaire protestsong ‘The Revolution wil not be Televised’ waarmee hij verwees naar een veelgehoorde slogan van de Black Power beweging uit de jaren ’60.

Locaties

Locaties verschillen per programmaonderdeel. Check de agenda!