Vormen van verzet NL

Thijs Lijster (filosoof) & Thijs Ebbe Fokkens (beeldend kunstenaar)

 

De mens lijkt steeds meer gedetermineerd te worden door het economisch systeem waarin we
vandaag leven: of we onszelf nu een burn-out werken, of ons te buiten gaan aan  consumptiegoederen, we moeten hoe dan ook het systeem draaiende houden. Ons ‘zelf’, onze eigen
identiteit, is een koopwaar geworden waarmee we de markt betreden: we investeren in ons
‘menselijk kapitaal’ door ons te scholen, op reis te gaan, of vrijwilligerswerk te doen. Zelfs over
persoonlijke relaties praten we in termen van ‘investeringen’. Zijn er nog domeinen over in de
samenleving waar het niet draait om economisch gewin, groei en productie? Is volledige ontsluiting
te stuiten? Welke rol speelt technologie? Leiden wij dat proces of leidt dat proces ons? Is er een
uitweg mogelijk? En hoe ziet die uitweg eruit?

In deze workshop denk je na over de vraag in hoeverre je identiteit bepaald wordt door het (economisch) systeem waar je deel van uitmaakt. En we willen onderzoeken
hoe verzet of ontsnapping, op individueel en collectief niveau, mogelijk is en (letterlijk) vorm moet
krijgen. Hoe kan vanuit kunst en design een ‘vrijruimte’ gecreëerd worden waarin we in vrijheid
over onszelf en de wereld kunnen reflecteren.

Voorbereiden/meenemen
• Lees de eerste twee hoofdstukken van De grote vlucht inwaarts (2016) van Thijs Lijster:
1. De Totaalmens in het tijdperk van het hedo-ascetisme.
2. De grote vlucht inwaarts. Herkomst en betekenis van hedendaags design
(pdf’s zijn beschikbaar na inschrijving)

• Doe onderzoek naar – en verzamel – bestaande vormen van verzet en/of ontsnapping. Denk
hierbij letterlijk aan beelden, aan artistieke vormen.
Stuur uiterlijk 8 maart minimaal 1 voorbeeld naar p.tenbrinke@artez.nl o.v.v. workshop Vormen van Verzet.