un/making home (EN)

Al Maeishah

Het begrip THUIS roept associaties op met de vertrouwde ruimte waar vertrouwdheid, intimiteit, veiligheid en leefbaarheid in samenspraak worden opgebouwd. Het gevoel ergens thuis te zijn wordt echter niet bepaald door wetten en procedures die het proberen te definiëren en vast te leggen, door nationaliteit, traditie of lidmaatschap. Een thuis opbouwen is een basisbehoefte van mensen, waarbij thuis moet worden gezien als een fysieke en figuurlijke plek, beladen met gevoel, waarden, gewoontes, voorstellingsvermogen. Vanuit die basisbehoefte aan een thuis kan kosmopolitische gezindheid groeien, die de grenzen van het lokale overstijgt.

THUIS is een mentaal beeld van een omgeving die herkenbaar is en die beschermend is, het is een manier om zekerheden te creëren. Het willen vastleggen van dat denkbeeldige THUIS in een beschrijving (of in protocollen) – universeel geldig of beperkt tot het lokale – betekent het verstarren van de cognitieve inhoud van het begrip in een onveranderlijk hokje. Dat is paradoxaal, want het begrip THUIS is voortdurend in beweging, ontwikkelt zich, breidt zich uit, verspreidt zich en raakt met andere begrippen verweven.

De grenzen van het begrip THUIS kunnen die grenzen zijn die men besluit te aanvaarden of voor te schrijven, terwijl ze potentieel expansief blijven. Zich een toekomst voorstellen die voorbij gaat aan grenzen betekent dus ook zich een THUIS voorstellen dat voorbij gaat aan nationale grenzen, aangezien gevoelens en opvattingen over wat THUIS is zowel van cultuur tot cultuur als in de loop van de tijd veranderen. Het begrip THUIS bepaalt wat ‘Ik’ en ‘WIJ’ inhouden, op verschillende niveau’s: het individu, het paar, het gezin, de buurt, het volk, de staat, het internationale verdrag.

Al Maeishah is geïnspireerd op en ontstaan uit de Arabische term voor ‘living room’, de woonkamer, het gezamenlijke ‘thuis’. Vanuit dit gezamenlijke ‘thuis’ worden gastvrijheid en goed nabuurschap als radicale politieke daad ingezet, om het Politieke aan de kaak te stellen. Door de drie uitgangspunten – gezamenlijk leren, gastvrijheid/nabuurschap en diaspora/ballingschap – waar ons onderzoek op is gebaseerd in praktijk te brengen, willen wij het idee van machtsstructuren die gebaseerd zijn op geworteldheid en op de beperkingen die de biopolitiek oplegt, aanvechten en overstijgen. Wij willen het idee heroveren dat het leven een open pad is voor ontwikkeling en voor het nastreven van welzijn, waarbij het opbouwen van een thuis ook gebeurt en opnieuw kan worden geleerd via de diaspora, door ontmoeting, door connectie met de wereld – het ultieme THUIS voor de mensheid.

Waar is THUIS wanneer een omvangrijk systeem van krachten er steeds meer voor zorgt dat de vertrouwde omgeving wordt opgebroken? Hoe geef je vorm aan nieuwe perspectieven in deze algeheel onzekere en onveilige situatie?

Locaties

ArtEZ Academie, Rhijnvis Feithlaan 50, Zwolle