Arno van der Hoeven

Arno van der Hoeven is universitair docent aan de afdeling Media en Communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Arno’s onderzoeksinteresses zijn muziek, cultureel erfgoed en lokale identiteit.  In 2014 verdedigde hij een proefschrift getiteld Popmuziekherinneringen. Plaatsen en praktijken van popmuziekerfgoed, cultureel geheugen en identiteit. Arno heeft gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften over onder meer nostalgie, muziekerfgoed, immaterieel stedelijk erfgoed, identiteitsvorming (bijv. bij Gabbers) en taalgebruik in muziek. Arno van der Hoeven geeft de workshop Muzikale identiteiten.

Our Machine

Our Machine is a collective that focuses on visualizing music in every way possible. It was founded by Mark Klaverstijn and Paul du Bois-Reymond. From the beginning the music and club scene has been their playing field. Whether they are designing a festival identity for brands both large and small or creating a record sleeve for a local hero, their objective is always to discover uncharted visual territories. In a time when vinyl records were still far from trendy, Machine set out to create its very own ‘Blue Note oeuvre’, by dedicating itself to the design of numerous album covers for Amsterdam-based record label Kindred spirits. In 2016 Machine’s own experimental label was launched, Ourmachine Records. It will publish self-produced music and remakes by friends in the music business. Klaverstijn: ‘The idea is to produce a sleeve for each project that goes further than conventional music packaging. Now that music is no longer a tangible product, it is interesting to turn this product into a trophy that transcends the functionality of the packaging and becomes an experience.’ Our Machine and Gaby Zwaan teach the workshop Branding identities.

www.ourmachine.com

Gaby Zwaan

Gaby Zwaan has been an ambitious creative all his life. He has worked for advertising agencies, in the clothing sector, in Disneyland and since 2007 he has worked as an artist 2.0. Under the name GabyGaby, he creates art and he uses social media to show the world the processes behind his work. ‘Apart from finished works, I also publish “half-finished” or failed works. Gaby thinks that this does not harm his reputation as an artist. ‘If people know the story behind a work of art, they become more sympathetic towards the artist and also find his product more interesting. Gaby Zwaan and Our Machine teach the workshop Branding identities.

www.gabygaby.eu/

@gaby407

 

Ruben Jacobs

Lezing door Ruben Jacobs: Authenticiteit, een requiem (11.00, Auditorium Rozet)
Aan ons verlangen naar authenticiteit lijkt maar geen einde te komen. Via Lonely Planet struinen we de wereld af op zoek naar plekken die nog ‘ongerept’ zijn, op Facebook construeren we dag in dag uit onze ‘unieke’ identiteit en van politici verwachten we niets minder dan een ‘oprechte’ stijl. Authenticiteit is, net als Fair Trade, een (commercieel) keurmerk geworden voor de wereld om ons heen. Maar wat als die wereld helemaal geen unieke kern bezit? Wat als de mens van nature eigenlijk kunstmatig is? Trekt authenticiteit dan niet eerder een mistgordijn op tussen ons en de wereld, dan dat het ons er daadwerkelijk mee in contact brengt? Kortom: moeten we afscheid nemen van authenticiteit?

Ruben Jacobs (Amsterdam, 1984) studeerde Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Afgelopen jaren was hij o.a. als freelance journalist werkzaam voor de VPRO, NTR en diverse (online) bladen. Momenteel is hij docent en onderzoeker aan de HKU waar hij o.a les geeft in cultuursociologie en filosofie. In 2015 was hij als research fellow verbonden aan het Nieuwe Instituut (Rotterdam) waar hij onderzoek deed naar de rol van design in het ‘vermenselijken’ van technologie. Publicaties: Iedereen een kunstenaar. Over authenticiteit, kunstenaarschap en de creatieve industrie (2014) en Artonauten. Kunst voorbij de mens, Een pamflet over de post-humanistische verbeelding (2016). www.ruben-jacobs.nl

 

Thijs Ebbe Fokkens

Thijs Ebbe Fokkens (1981, Groningen, Nederland) woont en werkt nu in Den Haag.
Zijn werk draait het om het idee dat kunst bij uitstek het domein is voor reflectie; ‘een speciaal geconstrueerde ruimte voor levensoriëntatie’. Hij noemt zijn werk ‘geconstrueerde ontdekkingen’. Het zijn combinaties van tekeningen, foto’s, modellen, installaties en een conceptueel kader. In zijn werk verwijst Thijs naar de wetenschappelijke en religieuze pogingen die mensen doen om greep op de wereld te krijgen.

Thijs Ebbe Fokkens studeerde aan de St.Joost Akademie in Breda en is mede-oprichter van het kunstenaarsinitiatief Locatie Z in Den Haag. Thijs Ebbe Fokkens geeft samen met Thijs Lijster de workshop Vormen van Verzet.

www.thijsfokkens.com

Thijs Lijster

Lezing door Thijs Lijster: De grote vlucht inwaarts
‘Wees gewoon jezelf’, zo luidt het advies dat we regelmatig gevraagd en ongevraagd te horen krijgen. Maar blijkbaar is dat nog niet zo gemakkelijk. Boekwinkels zijn gevuld met ‘zelfhulpboeken’ en je kan tegenwoordig geen tijdschrift openslaan of er staan tips in over hoe je moet zoeken, zijn of worden wie je bent. Maar waarom zijn we eigenlijk zo bezig met onszelf? In zijn lezing zal Thijs Lijster onze hedendaagse zelf-obsessie kritisch tegen het licht houden. Deze ‘grote vlucht inwaarts’ leidt de aandacht af van de buitenwereld, die we in toenemende mate zijn gaan beschouwen als iets gevaarlijks waarover we geen controle hebben. De problemen waar we tegenwoordig mee geconfronteerd zijn lossen we echter niet op met collectief narcisme en navelstaarderij, maar alleen met politieke organisatie en politiek handelen. Een betere wereld begint niet bij jezelf, maar bij de wereld!

Thijs Lijster is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie bij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie in Groningen en New York, en promoveerde in 2012 cum laude op een proefschrift over filosofen Walter Benjamin en Theodor Adorno. Hij schrijft regelmatig voor tijdschriften als Filosofie Magazine, Metropolis M en De Groene Amsterdammer. In 2010 won hij de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. Vorig jaar publiceerde hij de essaybundel De grote vlucht inwaarts. Over cultuur in een onoverzichtelijke wereld (Bezige Bij) die een belangrijke bron vormt voor dit event. www.debezigebij.nl/boeken/de-grote-vlucht-inwaarts/

Thijs Lijster geeft tevens samen met kunstenaar Thijs Ebbe Fokkens de workshop Vormen van Verzet.

 

Ga naar de video van de lezing.