Hester Brands, Chet Bugter & Chinouk Filique de Miranda

Hester Brands
ArtEZ master in Fashion Strategy gen. #27
Achtergrond in Mode Communicatie aan de HKU (Bachelor).
Ik volg nu de master Fashion Strategy bij ArtEZ. In mijn werk probeer ik dieper in te gaan op de onderliggende filosofische en psychologische aspecten van mode en kleding.

Chet Bugter (1994)
ArtEZ master in Fashion Strategy gen. #26
Achtergrond in Fashion Design (HKU)
Ik uit een schreeuw van verzet tegen een modesysteem dat vasthoudt aan strikte binaire genderindelingen. Via mijn werk wil ik de manieren omzeilen waarop de gendertweedeling in en door mode tot uiting komt; ik stel nieuwe perspectieven voor op het modesysteem, met als doel dit systeem meer geïntegreerd, diverser en inclusiever te maken.

Chinouk Filique de Miranda
ArtEZ master in Fashion Strategy gen. #27
Achtergrond in Lifestyle & Design aan de Willem De Kooning Academie (Bachelor).
Ik volg nu de master Fashion Strategy bij ArtEZ, ik richt mij op onderzoek naar de invloed en het effect dat de mode gehad heeft, niet alleen op de vorm van stoffen en kleren, maar ook op de dialoog binnen taal-, economische, sociale en politieke systemen. Mijn doel is manieren te introduceren om het modesysteem te veranderen.

Nieuwste gasten