Julius Thissen

Julius Thissen is beeldend kunstenaar en genderactivist. Nadat hij in 2015 zijn Bachelor Fine Art aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem behaalde, heeft Julius  multi-disciplinair werk gemaakt zoals  foto’s, video’s, sculpturen en installaties. In zijn werk plaatst hij vraagtekens bij (gender)identiteit en diversiteit in de samenleving. Aan de hand van mannelijke stereotypen onderzoekt  hij genderrollen en de invloed van sociale verwachtingen op ons gedrag. Hij gebruikt zijn werk ook om zijn eigen identiteit te onderzoeken: zijn afstudeerproject gaf hem het zelfvertrouwen om als transgenderman uit te komen.
Sinds Julius de mannenwereld intreedt, verdiept hij zich in giftige mannelijkheid: sociaal geconstrueerde denkbeelden die de mannelijke genderrol typeren als gewelddadig, emotieloos, agressief, enzovoorts. Graag wil hij deze denkbeelden aanvechten en op de proef stellen. Wat betekent het om een man te zijn? En zijn onze sociale verwachtingen over hoe mannen zouden moeten zijn eerlijk en realistisch?

Julius is gast in het programma ‘SEX & sexual politics of the gaze’

Nieuwste gasten