Igor Vrebac

 

De Bosnisch-Nederlandse Igor Vrebac is opgeleid tot mimespeler, maar gooit hoge ogen als beginnende theatermaker. In zijn werk onderzoekt Igor onderzoekt de clichés rondom gender door zich af te vragen in hoeverre wij onze waarneming van identiteit kunnen transformeren. Met zijn regiedebuut Macho Macho (2016) won hij de Dioraphte ‘Best of Amsterdam Fringe’ award. Voor deze voorstelling heeft Vrebac zich laten inspireren door Instagram selfies, Turks worstelen en het idee van bromance. Om te onderzoeken wat mannelijkheid eigenlijk is. In 2017 maakte hij TRÆNS, een sexy ritueel om het mannelijke en vrouwelijke bloot te leggen. In najaar 2018 staat een nieuwe productie in de planning als onderdeel van zijn maakambities met artistieke partner en productiehuis De Nieuwe Oost in Arnhem.

Igor is gast in het programma ‘Tools voor engagement: Drie verhalen over sex, rites en intimiteit’.

Igor Vrebacs is Bosnian and Dutch and was trained as a mime player, but he is now doing very well as a budding theater maker. In his work he explores the clichés around gender by wondering to what extent we can transform our perception of identity. With his directorial debut Macho Macho (2016) he won the Dioraphte ‘Best of Amsterdam Fringe’ award. For this performance Vrebac took inspiration from Instagram selfies, Turkish wrestling and the idea of bromance, to explore the essence of masculinity. In 2017 he made TRAENS, a sexy ritual to identify masculinity and femininity. He plans to make a new production in autumn 2018 as part of his production ambitions with artistic partner and production house De Nieuwe Oost in Arnhem.
Igor is a guest in the ‘Tools for engagement programme : Three Stories about sex, rituals and intimacy.’

(foto: posterbeeld Treans door Menno van der Meulen)

 

 

Nieuwste gasten