Sigrid Merx

Sigrid Merx (1975) is theaterwetenschapper en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daar geeft zij les in de Bachelor Media en cultuur en de Master Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy. Haar onderzoek richt zich op de dramaturgie van sociaal geëngageerde artistieke praktijken, in het bijzonder performatieve interventies in de publieke stedelijke ruimte. Sigrid maakt zich hard voor de scenografie als een specifieke en waardevolle vorm van denken en werken en probeert taal te ontwikkelen waarmee die kwaliteiten benoemd en besproken kunnen worden. Zij is lid van de onderzoeksgroep Urban Interfaces, de initiatiefnemer van de minor Creative Cities, en een van de kernleden van Platform-Scenography. www.uu.nl/medewerkers/SMerx/0

Sigrid modereert het lezingenprogramma.

 

Nieuwste gasten