Selm wenselaers

Selm Wenselaers

Selm Wenselaers is dramaturg, journalist, cultureel producer en genderalist, zeer veelzijdig kortom. Schrijven, theater, beeldende kunst, performance, dans, documentaire, erfgoed. Steeds weer gaat het om verhalen. Selm kijkt met een historische en antropologische blik, met oog voor onderliggende verbanden. Uitkomsten zijn een boek, theatervoorstellingen, journalistieke artikels, etc. In 2008 richtte Selm ‘Geheugen Collectief’ op, een historisch onderzoeksbureau dat naam maakte met het onderzoek naar het oorlogsverleden van Willy Vandersteen. Hen werkt momenteel aan de documentaire Belgian Americans, over de nazaten van Belgische migranten in Amerika (najaar 2017 op Canvas te zien).

Selm neemt deel aan de workshop: Gender in perspectief (NL)

 

https://decorrespondent.nl/4748/geen-man-of-vrouw-dan-ben-je-voortaan-een-hen/1050864703020-d399a42e

http://selmwenselaers.be

Nieuwste gasten