rene boomkens

René Boomkens

Cultuurfilosoof René Boomkens (1954) is sinds 2013 hoogleraar Cultuurbeschouwing aan de UvA. Daarnaast bekleedt hij tal van wetenschappelijke en maatschappelijke nevenfuncties. Zo is hij bijv. lid van de stuurgroep ‘Promoveren in de kunsten’ van NWO en het Mondriaan Fonds en nam hij tot 2012 zitting in de Raad voor Cultuur. Boomkens doet onderzoek op het gebied van de hedendaagse stedelijke en populaire cultuur. Zijn artikelen en boeken gaan over popmuziek, stadscultuur en – ontwikkeling, globalisering en cultuurpolitiek. Een belangrijk thema in al zijn boeken is de alledaagse ervaring. In de voorbereidende fase van U Staat Hier spraken we met hem voor tips en adviezen.
www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/b/o/r.w.boomkens/r.w.boomkens.html

René Boomkens en Sabrina Lindemann geven op 10 november 2016 de workshop ‘Wie maakt de stad? Wat maakt de stad? tijdens U staat hier

Nieuwste gasten