Oscar Kocken in gesprek met Sigrid Merx

Dramaturg Sigrid Merx in gesprek met Oscar Kocken over de rol van het spel en het rollenspel in het dagelijks leven: Je ziet tegenwoordig meer spel in het dagelijks leven dan in het theater. Ieder speelt zijn spel zo overtuigend mogelijk; als vader, als echtgenote, als politicus. We gebruiken rekwisieten, zetten onze kleding in als expressiemiddel, enz. Het is een de onderwerpen van Sigrid Merx (1975), docent-onderzoeker bij Theater-, Film en Televisiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ze specialiseerde zich tijdens haar studie in dramaturgie en culturele educatie.